Thứ Sáu, 10/7/2020
Từ truyền thống đến phong trào
5/2/2018 10:29' Gửi bài này In bài này
Từ năm 2014, khi có Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, với vai trò tham mưu của mình, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch: “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”. Trao đổi về nội dung này, ông Lê Duy Vị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Ở cấp tỉnh, tiếp nối với việc xây dựng kế hoạch và tham mưu với UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 281 của Chính phủ trên địa bàn, chúng tôi còn kết hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tập trung tuyên truyền, triển khai kế hoạch thí điểm; đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện kế hoạch thí điểm này, tập trung vào 5 nội dung và giải pháp như: xây dựng thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” phù hợp với đặc thù vùng miền. Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục- đào tạo các cấp để duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Trung tâm học tập cộng đồng. Chỉ đạo sát sao việc tổ chức đánh giá, công nhân Danh hiệu “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập”; “Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập”.    

Một trong những đơn vị thực hiện điểm và đã rất thành công công tác này là Chi hội Khuyến học, tổ dân phố Sơn Tập I, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Chi hội xây dựng nghị quyết chuyên đề, giao cho trưởng khu phố và Ban Chấp hành Chi hội khuyến học tổ chức hội nghị, quán triệt tinh thần nghị quyết đến từng hộ gia đình. Vào dịp đầu năm, Chi hội triển khai đến từng hộ gia đình đăng ký phấn đấu danh hiệu “Gia đình học tập”, tổ dân phố đăng ký với UBND thị trấn danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Công tác xây dựng quỹ khuyến học cũng rất được chú trọng, các hội viên thống nhất mức đóng trên tinh thần tự nguyện, đồng thời vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị- xã hội tham gia, nên số quỹ hàng năm của Chi hội đạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Trên địa bàn cũng có một số hộ không quan tâm với việc học tập của con em, Chi hội đã đi sâu sát với từng gia đình, có biện pháp giúp đỡ các cháu học tập. Khi kết quả học tập của các cháu được nâng lên là lúc các gia đình đó nhận thức rõ vai trò của Chi hội và tham gia một cách tích cực. Chị Đỗ Thị Hiền, Chi hội trưởng cho biết: Mỗi khi kết thúc năm học, Chi hội kết hợp với chính quyền và các tổ chức trong khu phố khen thưởng những học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Việc bình xét diễn ra công khai, khách quan, sau đó đề nghị lên UBND thị trấn công nhận các gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”. Sau 3 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1139 của UBND tỉnh Thái Nguyên, với quá trình, triển khai vận động bằng nhiều hình thức, gắn với theo dõi, kiểm tra thường xuyên, nêu gương điển hình tiên tiến kịp thời -  Chi hội Khuyến học tổ dân phố Sơn Tập I đã đạt được nhiều kết quả rõ nét như: Thứ nhất, các con em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, có kết quả học tập tốt và kỹ năng sống cần thiết, đã có 16 dự thi đại học và đều đỗ vào các trường đại học chính quy; 19 lượt đạt học sinh giỏi cấp Quốc gia; 26 lượt đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; có 6 cháu được kết nạp Đảng ngay trong các trường đại học. Thứ hai, người lớn trong các gia đình đều tự giác học tập bằng nhiều phương thức phù hợp với yêu cầu như nghiên cứu sách báo, qua đài, ti vi, qua mạng… Tham gia tích cực phong trào khuyến học, khuyến tài. Thứ ba, các gia đình đã quan tâm tạo điều kiện cho việc của con, em mình như: cho đi học thêm để nâng cao kiến thức, thuê gia dạy tại nhà… Phần lớn các gia đình đều có quỹ khuyến học để tặng thưởng khuyến khích kết quả học tập của con em mình. Các tổ chức đoàn thể của tổ dân phố đều xây dựng được quỹ khuyến học, riêng chi hội khuyến học đã khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các gia đình hiếu học tiêu biểu với tổng số tiền gần 11 triệu đồng. Thứ tư, đời sống kinh tế các gia đình ổn định và từng bước phát triển; các thành viên trong gia đình đều tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ba năm liên tục, chi hội khuyến học được công nhận danh hiệu “cộng đồng học tập” xuất sắc, tiêu biểu.

Đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc của Hội Khuyến Họi Việt Nam năm 2017 cho Hội KHuyến học tỉnh Thái Nguyên
Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào này của tỉnh Thái Nguyên, đã có 180 gia đình ở các huyện, thành phố, thị xã thực hiện theo tiêu chí gia đình học tập. Có 96,11% đạt từ 95 đến 100/100 điểm theo biểu điểm của Trung ương Hội; đã có 18 thôn, bản, tổ dân phố, thị trấn thực hiện theo tiêu chí “Cộng đồng học tập”, có 5/18 cộng đồng đạt điểm 100/100; 11/18 cộng đồng đạt từ 95 đến 99/100 điểm. Có 5 dòng họ thực hiện tiêu chí “Dòng học học tập”, có 4 dòng học đạt 95 đến 100/100 điểm.
Tại Hội nghị Sơ kết ba năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng động, đơn vị đến năm 2020”, bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã đánh giá: Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện rất tốt phong trào này, huy động được tất cả lực lượng xã hội. Xác định rõ những việc Hội đóng vai trò nòng cốt trong các lực lượng để thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và những việc Hội đóng vai trò tham mưu, phối hợp cùng với ngành giáo dục để  từ truyền thống hiếu học đến phong trào học tập suốt đời, chấn hưng nền giáo dục nước nhà.

Song Giang- Hoàng Thi

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.