Thứ Sáu, 10/7/2020
Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với các hội quần chúng, các hội, nhóm, câu lạc bộ tự phát.
23/2/2018 10:0' Gửi bài này In bài này

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo thăm quan gian trưng bày báo tết tại Hội báo Xuân Thái Nguyên 2018 do Hội Nhà báo và Thư viên tỉnh tổ chức

Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Ủy ban mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, các hội quần chúng cấp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội quần chúng. Tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò của các hội quần chúng đã được pháp luật công nhận. UBND các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện việc quản lý Nhà nước đối với công tác hội quần chúng tại địa phương. Có quy định rõ về việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội, nhóm, câu lạc bộ…. Đôn đốc, chấn chỉnh, có biện pháp xử lý đối với hội hoạt động chưa đúng tôn chỉ, mục đích, không chấp hành chế độ thông tin báo cáo. Những trường hợp không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả, vi phạm pháp luật đề xuất giải tán hội theo quy định của pháp luật.


Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo thăm quan gian trưng bày báo tết tại Hội Báo Xuân 2018 do Hội Nhà báo và Thư viên tỉnh tổ chức.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng quy chế quan lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia vào các hội quần chúng phải theo quy định của Đảng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nòng cốt trong việc vận động, tập hợp hội viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước và điều lệ hội.
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không tham gia các hội,  nhóm, câu lạc bộ tự phát không đúng quy định pháp luật, không rõ tôn chỉ, mục đích. Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm, có hình thức xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên lợi dụng hoạt động hội, nhóm, câu lạc bộ… dể nói xấu chế độ, làm phương hại đến an ninh quốc gia, khối đại đoàn kết toàn dân, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội phối hợp chặt chẽ với hội quần chúng, làm tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.
Các hội quần chúng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập hợp hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội./.

Nhật Quang


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.