Chủ Nhật, 7/6/2020
Phát động Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên" năm 2018
10/10/2018 16:52' Gửi bài này In bài này

Mục đích của Cuộc thi: nhằm nâng cao nhận thức về cải cách cách hành chính của các cấp, các ngành, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, phát huy tính năng động, sáng tạo trong cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; giúp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; Tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình khi có điều kiện cho phép.

Đối tượng dự thi: là cán bộ, công chức, viên chức; Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; và quần chúng nhân dân.

Nội dung: các sáng kiến, cải tiến hoặc giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính hiện nay, cụ thể như sau:

- Đề xuất giải pháp, sáng kiến, hiến kế về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là giải pháp cải tiến quy trình làm việc, rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm, hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, cá nhân. Tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm của tỉnh cụ thể: Hoạt động đầu tư, đăng ký kinh doanh;đăng ký xe, cấp phù hiệu xe; đất đai; nhà ở; thuế; hộ khẩu; công chứng, chứng thực, chứng minh nhân dân; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn bộ máy, tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy các cơ quan nhà nước; quản lý tài sản, công sản… và các chính sách xã hội khác; đặc biệt các thủ tục chưa có quy định, quy trình cụ thể;

- Sáng kiến, ý tưởng về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp;

- Sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết TTHC ở các cơ quan hành chínhnhà nước tỉnh Thái Nguyên.

Về hình thức dự thi và số lượng bài thi:

- Bài thi được trình bày trên khổ giấy A4, đánh máy hoặc viết tay. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng thành quyển. Đối với các bài thi có sử dụng đĩa CD để lưu trữ phần mềm, hình ảnh, âm thanh phải trích xuất nội dung, ý tưởng ra giấy như bài thi viết và cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu nếu có;

 - Cá nhân, tập thể (là nhóm tác giả từ 2 người trở lên) tham dự thi gửi bài thi về Sở Nội vụ Thái Nguyên hoặc qua Bưu chính theo địa chỉ của Ban Tổ chức và ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Đối với bài dự thi của nhóm tác giả cần ghi rõ tên các thành viên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của một thành viên đại diện trong nhóm (Có Mẫu Đơn đề nghị và Bản Mô tả kèm theo);

- Đối với các bài thi được xét chọn tham gia Vòng 2, thí sinh sẽ bảo vệ ý tưởng bằng hình thức thuyết trình trước Ban Tổ chức và Ban Giám khảo;

- Các Sở, Ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND cấp huyện phải tham gia tối thiểu 03 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa;

- Mỗi đơn vị cấp xã tham gia tối thiểu 02 bài dự thi cá nhân hoặc tập thể (khuyến khích có sự tham gia dự thi của quần chúng nhân dân), không hạn chế số lượng tối đa;

- Khuyến khích mỗi tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh tham gia ít nhất 01 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa.

Hồng Hải (tổng hợp)

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.