Chủ Nhật, 5/7/2020
Hội Nhà báo Thái Nguyên: Triển khai thực hiện hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019
13/5/2019 8:7' Gửi bài này In bài này

Trong đó, đáng chú ý là năm 2019, Hội đồng nghiệm thu của Hội Nhà báo tỉnh sẽ tiến hành xét chọn đầu tư tác phẩm báo chí chất lượng cao theo các mức A, B, C. Mức hỗ trợ cho từng tác phẩm và từng đơn vị sẽ căn cứ trên kết quả nghiệm thu của Hội đồng. Trong số các tác phẩm hỗ trợ chất lượng cao năm 2019, Thường trực Hội sẽ tuyển chọn để gửi tham dự giải Báo chí Quốc gia 2019.

Các nội dung thực hiện được hướng dẫn cụ thể tại Thông báo số 03/TB-HNB ngày 08/05/2019 như sau:

I. Tiêu chí, đối tượng xét chọn để hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên năm 2019:
 a/ Về tác giả:
Là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, sinh hoạt tại các Liên Chi hội, Chi hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên; Tác giả không vi phạm pháp luật và Luật báo chí, không có bài viết trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. 
b/ Về tác phẩm: Tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019 phải có nội dung viết về tỉnh Thái Nguyên, được sử dụng trên các báo, tạp chí, các ấn phẩm của Hội Nhà báo tỉnh, các ấn phẩm của Trung tâm Thông tin của tỉnh, từ ngày 01/01/2019 đến ngày xét.
Có nhiều tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, có nội dung tốt, cách viết hấp dẫn người đọc, người nghe, người xem, mang lại hiệu quả thiết thực; Phù hợp với quan điểm chỉ đạo tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh trung thực các diễn biến, các sự kiện của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội trong năm 2019.

II. Tổ chức xét đăng ký đề cương:
- Tất cả các tác phẩm đăng ký hỗ trợ tác phẩm chất lượng cao đều phải đăng ký đề cương và được Ban Thư ký Liên Chi hội, Chi hội xét duyệt từ đầu năm.
- Các tác phẩm này sẽ được chọn gửi dự Giải Báo chí Quốc gia năm 2019.

III. Nghiệm thu hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao:

- Ban Thư ký Chi hội, Liên chi hội tổ chức nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019 của đơn vị mình theo phân bổ; 
- Hồ sơ gửi về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh: 
1. Đề cương đăng ký của từng tác phẩm.
2. Bản danh sách đăng ký đề cương các tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019 (đã được Ban Thư ký Liên Chi hội, Chi hội xét duyệt).
3. Tác phẩm báo chí chất lượng cao (Mỗi tác phẩm nộp 3 bản).
4. Bản thống kê danh sách tác phẩm chất lượng cao.
5. Biên bản nghiệm thu, chấm chọn, tuyển chọn của Liên Chi hội, Chi hội.
- Khuyến khích các đơn vị gửi về Văn phòng Hội trước ngày 30/11/2019. 
Nếu đơn vị nào không đúng thời gian hoặc tuyển chọn không đúng đối tượng, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh sẽ bổ sung chỉ tiêu cho đơn vị khác hoặc chuyển trả kinh phí về Trung ương Hội.

* Yêu cầu đối với tác phẩm báo chí chất lượng cao:

1. Tất cả các tác phẩm phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. 
Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu có bút danh phải ghi tên thật. 
2. Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải được cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. 
Báo điện tử phải gửi đường link tác phẩm và bản in sao chụp từ giao diện điện tử (không chấp nhận tác phẩm đánh máy lại). 
3. Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa/USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông. Tác phẩm phải gửi kèm đường link tác phẩm được đăng trên trang điện tử của Đài.
4. Đối với tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, USB, mỗi đĩa/USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên mặt đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo đĩa là bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông. Tác phẩm phải gửi kèm đường link tác phẩm được đăng trên trang điện tử của Đài, Báo. 
5. Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Không xét hỗ trợ tác phẩm ảnh ghép, ảnh vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật. 

Văn phòng Hội


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.