Thứ Tư, 18/9/2019
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội xem xét thông qua CPTPP
2/11/2018 16:38' Gửi bài này In bài này

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, việc tham gia và sớm phê chuẩn CPTPP thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong Đông Nam Á cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thực sự nâng cao