Thứ Bảy, 4/7/2020
Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017
24/5/2017 9:30' Gửi bài này In bài này
Ngày 22/5/2017 hàng năm được Liên Hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề của ngày đa dạng sinh học năm 2017 là: Đa dạng sinh học và du lịch bền vững.
Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức chính trị xã hội, các trường học đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tùy điều kiện, đặc thù cơ quan, đơn vị để tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2017 với các hoạt động như: Tổ chức phát động các phòng trào bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, trồng và chăm sóc cây xanh... tổ chức tuyên tuyền, mít tinh, kỷ niệm, các cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự với chủ đề đa dạng sinh học...
Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối để các cơ quan, đơn vị liên hệ triển khai các hoạt động tuyên ruyền hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học. Cung cấp tài liệu truyền thông, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, treo pano, áp phích về ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017...

Việt Hoa (tổng hợp)
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.