Chủ Nhật, 5/7/2020
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)
23/5/2018 15:19' Gửi bài này In bài này


Các tập thể xuất sắc tỉnh Thái Nguyên được khen thưởng trong năm đoàn kết hữu nghị Việt -Lào 2017

Nội dung tuyên truyền tập trung vào hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Từ những minh chứng sinh động trong thực tiễn khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, biến thành sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Từ giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, các cấp ủy Đảng cần chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng đó trong suốt 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ địa của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước. Đồng thời gắn liền với tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước với làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hiện nay, đặc biệt là 3 phong trào thi đua trọng tâm: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tổ chức tuyên truyền biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua, trong thực hạnh tiết kiệm, chống lãng phí và trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Các đơn vị kịp thời phản ánh  kết quả các hoạt động tuyên tuyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. tăng cường tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch,  phủ định ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí minh về thi đua yêu nước./.

Kim Quy
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.