Thứ Sáu, 10/7/2020
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai Quyết định 99 và Quy định 124 của Ban bí thư Trung ương Đảng
1/8/2018 8:48' Gửi bài này In bài này
Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, học tập Quyết định số 99 của Ban Bí thư Trung ương về "Hướng dẫn khung để các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương về" Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên", tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. Đồng thời cụ thể hóa việc thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, gắn với các văn bản của Tủn ương, của tình vể Quy chế giám sát, phản biện xã hội; Quy định về trách nhiệm cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp, xây dựng của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo nghiêm, việc công khai các nội dung theo Quy định tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt việc lắng nghe, tiếp thu, trả lời, xử lý, giải quyết các nội dung góp ý, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của nhân dân. Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc trong nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên để phản ánh, kiến nghị theo quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Chấp hành và phối hợp tốt hoạt động giám sát của HĐND tại cơ quan, đơn vị trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức nhà nước. Thực hiện nghiêm các quy định như: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp công dân định kỳ, đột xuất; đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, với doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trân Tổ quốc, đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Hương Dung
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.