Thứ Sáu, 10/7/2020
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận 292 của Thường vụ Tỉnh ủy
19/9/2018 8:22' Gửi bài này In bài này
Theo đó, các đơn vị cần quan tâm vào các nội dung sau: Tổ chức quan triệt, nâng cao chất lượng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 292 của Ban Thường vụ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong tình hình mới, hoàn thành sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, giai đoạn 2016- 2020, trên cơ sở đó, đề xuất luân chuyển, điều động và bố trí sắp xếp cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự nhiệm kỳ sau.

Thực hiện nghiêm túc Đề án 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18, Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Kế hoạch số 38 của UBND tỉnh thực hiện Đề án 09 của |Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 19 Trung ương Đảng khóa XII "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt đọng của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Kế hoạch số 39 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19 Trung ương Đảng khóa XII. 

Các đơn vị chủ động triển khai và thực hiện Nghị quyết số 26 Trung ương Đảng khóa XII, về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất; thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về phòng, chông tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Căn cứ phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ của Tỉnh ủy, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử vào các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, UBND tỉnh hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung... các sở, ban, ngành kịp thời ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý của  ngành. Quan triệt việc kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy đáp ứng nhiệm vụ tốt hơn. Đồng thời làm tốt công tác cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đoàn kết.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp, tham mưu triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết 27 "cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" và Nghị quyết 28 "Cải cách chính sách bảo hiểm" Trung ương  khóa XII.

Các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập phòng thủ theo kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo, hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp, phòng, chống biểu tình trái phép, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Có biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu tại nạn giao thông. Chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới".


Thanh Sơn
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.