Thứ Bảy, 15/8/2020
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở và tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật
22/2/2019 14:43' Gửi bài này In bài này

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhằm triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch số 285/KH-MTTQ-BTT ngày 14/2/2019 hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện công tác TTPBPL năm 2019 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTPBPL; thực hiện hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật, phát hiện và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của công dân.

Kế hoạch tuyên truyền trong năm 2019 tập trung vào các nội dung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật hòa giải ở cơ sở và các luật, pháp lệnh mới ban hành có hiệu lực từ năm 2018 như: Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Công an nhân dân; Luật đặc xá, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật tiếp cận thông tin, Luật an ninh mạng, Luật phòng chống tham nhũng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học...và các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp; MTTQ các cấp tập trung giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng, những nội dung cơ bản của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2019; tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung; triển khai công tác tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam đến địa bàn khu dân cư và nhân rộng những mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật, phấn đấu 100% khu dân cư có mô hình tư vấn, tuyên truyền pháp luật.

Hình thức tuyên truyền: Tùy điều kiện tình hình của từng địa phương có thể lựa chọn các hình thức cụ thể như tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, góp ý cho dự thảo; ban hành văn bản hướng dẫn, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử, báo chí hoặc phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình, hệ thống loa truyền thanh, pa nô, áp phích và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Về vấn đề hòa giải ở cơ sở và đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Cần phát huy vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận để tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp tục thực hiện và vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, tập hợp phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong quá trình thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở

Hồng Hải 

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.