Thứ Năm, 13/8/2020
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2019
6/3/2019 16:4' Gửi bài này In bài này
Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh; các sở, ngành của tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn, đối tượng cụ thể để lựa chọn nội dung, xác định hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép các nội dung tuyên truyền khác và tổ chức riêng hoạt động chuyên đề tuyên truyền về biển đảo. Các cơ quan, đơn vị cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về biển, đảo; chú trọng hình thức tuyên truyền miệng. Phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền biển đảo, tạo điều kiện cho lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí tham gia đi thực tế tại các vùng biển, đảo…
Nội dung tuyên truyền biển, đảo cần tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở chứng cứ lịch sử và hiến pháp khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của Việt Nam. Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên quan trong khu vực Biển Đông… Tuyên truyền những chiến công của quân, dân ta nói chung, quân chủ Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc…
Qua công tác tuyên truyền biển, đảo góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam; đường lối quan điểm của Đảng, nhà nước liên quan đến biển, đảo. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong tiếp tục hành động, góp phần cùng cả nước bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển…
Thu Quỳnh

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.