Thứ Sáu, 14/8/2020
Kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên năm 2019
25/3/2019 15:45' Gửi bài này In bài này

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thiết thực chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đát nước năm 2019. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh năm 2019 với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đại phương.

3. Tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị kết tinh trong Di chúc của Người; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019): 

2. Hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019

3. Lễ kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

- Thời gian: ngày 4/4/2019

- Địa điểm: Nhà Tám mái, Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc

- Cơ quan tổ chức: Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh và Đài PT-TH tỉnh Thái nguyên

4. Dâng hương Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch)

-Thờigian: ngày 14/4/2019.

- Địa điểm: di tích Đình Hùng Vương.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND thành phố Thái Nguyên.

5. Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2019) và 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019): Tuyên truyền trên các phưng tiện thông tin đại chúng về sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947-20/5/2019): Tổ chức đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam.

- Thời gian: từ ngày 10/5 đến ngày 22/5/2019

- Hình thức: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn; triển lãm ảnh, tư liệu...

- Nội dung: Tuyên truyền về sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc của chủ tịch hồ Chí Minh, thành tựu kinh tế- xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

7. Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019): Tổ chức các đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sỹ và tổ chức thăm, tặng quà các gia đình có công trên địa bàn tỉnh.

8. Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, gặp mặt truyền thống, tọa đàm, phát động thi đua lập thành tích...

9. Kỷ niệm 102 năm Khởi nghĩa Thái nguyên (30/8/1917-30/8/2019), 102 năm cách mạng tháng 10 Nga thành công (7/11/1917-7/11/2019)

10. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân:

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Bao Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về các ngày kỷ niệm theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; hướng dẫn tổ chức các đợt sinh hoạt, học tập sâu rộng trong các tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với các nội dung phù hợp nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và của tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo đúng tiến độ.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ kỷ niệm năm 2019 đảm bảo trang trọng, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thi xã

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để triển khai, tổ chức các hoạt động, ngày lễ, kỷ niệm phù hợp; phát động phong trào thi đua yêu nước tới cơ sở, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

- Gắn các hoạt động kỷ niệm với phát động phong trào thi đua yêu nước; tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Thái Nguyên đến với du khách trong và ngoài nước.

4. Công an tỉnh: Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau các ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tuyệt đối không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đưa tin, bài tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng về các ngày kỷ niệm năm 2019; tăng cường tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng những điển hình, nhân tố mới; hạn chế thông tin tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Quản lý chặt chẽ các hoạt động báo chí, xuất bản, không đề lọt các ấn phẩm có thông tin trái chiều gây dư luận xấu trong xã hội.

6. Sở Lao động - Thương bỉnh và Xã hội: Tham mưu kế hoạch tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ vào dịp 27/7/2019; tổ chức thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, gia đình gặp khó khăn, nhất là vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa... trong các dịp lễ, Tết.

7. Sở Nội vụ: Chủ trì, tham mưu hướng dẫn các cấp, các ngành phát động các đợt thi đua hướng tới các ngày kỷ niệm. Gắn phong trào thi đua với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội trọng tâm của tỉnh. Tổ chức sơ kết, tổng kết từng đợt thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

8. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phi của các cơ quan, đơn vị tổ chức kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh năm 2019, để xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí theo quy định.

9. Hội Nhà báo tỉnh: Chỉ đạo các Chi hội Nhà báo trực thuộc Hội tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện của đất nước, địa phương với nhiều hình thức sáng tạo, sinh động, hấp dẫn; tổ chức các cuộc thi viết báo và tham gia các giải báo chí do các cơ quan, ban, ngành các cấp phát động.


Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Không gian văn hóa trà, xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên; Trung tâm Thông tin tỉnh: Có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài viết về chủ đề các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương; đưa tin kịp thời hoạt động kỷ niệm của các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên tăng thời lượng những chương trình giáo dục truyền thống, lịch sử; truyền hình và phát thanh trực tiếp một số hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa trọng đại của đất nước, địa phuơng; biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới...

- Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh: xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh các nội dung đồng tổ chức thực hiện chương trình lễ kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; Xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo UBND tỉnh về chương trình “50 năm Thái Nguyên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

11. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Phát động các giới văn nghệ sỹ, trong hội viên tích cực sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, dân tộc Việt Nam anh hùng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới,…

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Hồng Hải (Tổng hợp)
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.