Thứ Hai, 6/7/2020
Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh
20/8/2016 22:58' Gửi bài này In bài này
Thông báo nêu rõ: Thời gian qua, công tác quản lý thông tin, xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh được các ngành, các cấp quan tâm, triển khai thực hiện. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, hoạt động báo chí đạt kết quả tích cực, kịp thời chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương tới các tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và sự thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó cũng còn hạn chế như: việc tiếp nhận, cung cấp thông tin cho báo chí, theo dõi, xử lý thông tin từ báo chí ở một số đơn vị còn lúng túng, chưa kịp thời; công tác phối hợp trong phản bác và xử lý đối với những thông tin thiếu chính xác, sai lệch còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, của đơn vị, của toàn tỉnh. Do đó, để kịp thời khắc phục những hạn chế, làm tốt công tác xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao cho các các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Công văn số 553/UBND-VX ngày 03/3/2016 của Chủ tịch UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí và xử lý thông tin báo chí. Rà soát, phân công lãnh đạo phụ trách và chỉ đạo xử lý các thông tin báo chí, thông tin truyền thông có nội dung phản ánh liên quan đến đơn vị; phân công đầu mối theo dõi, tổng hợp xử lý thông tin báo chí của đơn vị. Thường xuyên cập nhật, theo dõi những thông tin liên quan đến ngành, đơn vị mình do báo chí đăng, phát; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, xử lý, giải quyết đảm bảo kịp thời, hiệu quả đúng quy định. Chủ động phối hợp với cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận.
UBND tỉnh cũng giao cho sở Thông tin- Truyền thông tăng cường hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn. Rà soát, nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý, hoạt động báo chí, xử lý thông tin báo chí trên địa bàn. Nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong việc tiếp xúc, làm việc với phóng viên, nhà báo và phóng viên tác nghiệp ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Cập nhật, cung cấp, thông báo danh sách phóng viên, nhà báo của các văn phòng đại diện và phóng viên, nhà báo thường trú trên địa bàn tỉnh, tạo sự chủ động cho các địa phương, đơn vị khi tiếp xúc, làm việc với báo chí. Đôn đốc các địa phương, đơn vị cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo đúng quy định; công khai thông tin và người phát ngôn, tạo thuận lợi cho báo chí khi đến làm việc với các địa phương, đơn vị. Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tham mưu cho UNBD tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện quuy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
UBND tỉnh giao cho các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh: phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận. Chủ động phát tin, bài phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái, những thông tin không đúng sự thật, thiếu khách quan về các sự việc, sự kiện diễn ra trên địa bàn theo chỉ đọa, định hướng của tỉnh./.Thanh Sơn

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.