Thứ Bảy, 4/7/2020
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam
1/11/2017 16:4' Gửi bài này In bài này
Các nội dung tuyên truyền chính là: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ; Tuyên truyền, động viên nhân dân đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; Tuyên truyền việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư tại các địa phương, kịp thời phản ánh những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các cơ quan, đơn vị tham gia Ngày hội với các tầng lớp nhân dân…


Bác Hồ với đồng bào các dân tộc- ảnh nguồn Intenet

Tuyên truyền dưới nhiều hình thức để phù hợp đặc điểm cụ thể từng địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm đảm bảo thiết thực, đúng quy định của Nhà nước, với một số khẩu hiệu tuyên truyền như: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017)!; Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết- Thành công, thành công, đại thành công; Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta ...

Hồng Hải
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.