Thứ Sáu, 14/8/2020
Các tham luận phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về chủ đề của Hội thảo
17/12/2019 14:55' Gửi bài này In bài này
Các tham luận đã phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về chủ đề Hội thảo


Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

Cùng với hội nhà báo trong cả nước, hội nhà báo các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc và thành phố Hà Nội đã từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức và cải thiện điều kiện hoạt động. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm hơn, bổ sung kinh phí, biên chế và bố trí phương tiện, trụ sở làm việc. Đi đôi với việc kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động của các cấp Hội cũng từng bước được đổi mới. Hội Nhà báo các tỉnh đã quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, thu hút hội viên vào sinh hoạt tại các Chi hội Nhà báo, các Câu lạc bộ nhà báo. Động viên, tạo điều kiện để hội viên tham dự Giải báo chí Quốc gia; Giải báo chí của các bộ, ban, ngành và giải báo chí của tỉnh; thực hiện tốt việc hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao... góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả ấn phẩm báo chí của các địa phương. 
Trong thời gian chuẩn bị cho Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được sự động viên, khích lệ kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, sự giúp đỡ, chia sẻ, phối hợp của các cơ quan báo chí, hội nhà báo các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, chúng tôi đã nhận được nhiều bài tham luận tâm huyết của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố. Các bài viết đã phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về chủ đề Hội thảo, chúng tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu.
Tại Hội thảo này, Ban Tổ chức mong muốn các đại biểu đi sâu thảo luận, trao đổi làm rõ hơn những nội dung sau:
Một là, Người làm báo nên làm gì trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.
Hai là, Làm thế nào để báo chí địa phương không chạy theo mạng xã hội. 
Ba là, Cần phát huy tính tích cực của thông tin trên mạng xã hội. 
Bốn là, Xây dựng báo chí hiện đại, chủ động thích ứng, phản biện và tương tác với mạng xã hội.
Việc tổ chức Hội thảo lần này không phải là ở điểm khởi đầu, cũng chưa phải là điểm kết thúc; quy mô, ảnh hưởng của Hội thảo lần này có thể còn rất khiêm tốn so với nhiệm vụ “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Tuy nhiên, với những nỗ lực của chúng ta chắc chắn sẽ có giá trị thiết thực đối với sự đổi mới hoạt động của Hội Nhà báo các địa phương trong thời gian tới.

Người làm báo nên làm gì trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm,  Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Trách nhiệm của người làm báo trước những thông tin xấu độc là không tiếp tay lan tỏa những thông tin xấu, độc: Luật báo chí và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đã có những điều khoản rất rõ ràng về trách nhiệm của người làm báo trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và tham gia mạng xã hội. Sự chuyên nghiệp trong thông tin và trách nhiệm là hai yếu tố tạo nên sự khác biệt của nhà báo trong quá trình tham gia thông tin trên truyền thông xã hội. Người làm báo chuyên nghiệp có lòng tự trọng nghề nghiệp, dù viết báo hay viết trên trang cá nhân cũng cân nhắc tính chính xác của thông tin, vì thế thông tin trên facebook của nhà báo thường đáng tin cậy. Mặc dù trong 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam được triển khai thực hiện từ 1/1/2017 cùng với việc thực hiện Luật Báo chí 2016, có Điều 5: “Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác” nhưng không phải khi nào nhà báo tham gia mạng xã hội cũng đúng và nhà báo nào cũng trung thực. Không phải ngẫu nhiên mà các tờ báo lớn ở nước ngoài đều có quy định về việc sử dụng mạng xã hội đối với phóng viên, biên tập viên. Mỗi phóng viên khi sử dụng mạng xã hội phải xác định rõ việc họ đang đăng tải một status với tư cách cá nhân hay vì công việc. Và bắt buộc phải có những hạn chế về phát ngôn trên mạng xã hội đối với phóng viên, biên tập viên vì ranh giới giữa sử dụng vì mục đích cá nhân và mục đích công việc là rất mong manh. Khi phóng viên làm việc cho một tờ báo, bài viết chính là tài sản chung của cả phóng viên và tòa soạn, và phiên bản được xuất bản trên báo mới là sản phẩm chính thức và duy nhất. Phóng viên, biên tập viên không được phép công bố những nội dung làm hiểu sai quan điểm của tờ báo.
Người làm báo không được đăng tải, chia sẻ và bình luận cổ vũ những thông tin xấu, độc. Với tư cách công dân khi tham gia MXH, nhà báo cần có những bình luận, phân tích đấu tranh phản bác lại những thông tin sai trái, độc hại để định hướng đúng đắn cho cộng đồng mạng. Với vai trò nhà báo – “những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng”, để đấu tranh phản bác thông tin độc hại, đồng thời với bày tỏ quan điểm trên MXH, nhà báo cần sáng tạo những tác phẩm báo chí có nội dung đấu tranh trực diện, với kiến giải chặt chẽ, sắc bén, thuyết phục… để đăng tải trên báo chí.
Cần tăng cường thông tin tích cực để xây dựng niềm tin cho cộng đồng, độc giả: Lan tỏa thông tin tích cực cũng là một cách hiệu quả đấu tranh với thông tin xấu độc. Người làm báo nên kịp thời lan tỏa những gương tốt, những việc làm hay, những câu chuyện cảm động để góp phần xây dựng đời sống xã hội lành mạnh, tích cực.

Nhà báo làm gì để phát huy tính tích cực của thông tin trên mạng xã hội 

Triệu Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc.

Vậy Nhà báo phải làm gì để phát huy tính tích cực của thông tin trên mạng xã hội và ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc? 
Theo tôi, tận dụng những thông tin tích cực trên MXH, hiểu bản chất của mọi sự việc để dẫn dắt, định hướng dư luận, tuyên truyền theo định hướng, lấy cái đẹp để dẹp cái xấu, làm nổi bật những thông tin tốt nhằm lan tỏa một cách rộng rãi tới người sử dụng, đó chính là những việc làm mà nếu những người làm báo thực hiện tốt sẽ góp phần quan trọng làm lành mạnh môi trường thông tin, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội.
Hơn lúc nào hết, mỗi người làm báo Việt Nam cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức nghiêm túc về trách nhiệm xã hội của mình. Tham gia môi trường truyền thông xã hội, mỗi người làm báo thật sự là công dân gương mẫu, thật sự là người vừa có trình độ chuyên môn, vừa có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, lành mạnh. Mỗi Nhà báo cần làm chủ công nghệ để tác nghiệp phù hợp với xu thế thời đại, cần phải đổi mới tư duy, cách viết để có những sản phẩm truyền thông hấp dẫn “mới, thật, đúng, hay” đồng thời cũng phải thiết thực, hợp thời và tương tác có hiệu quả với công chúng.
Ở tỉnh Vĩnh Phúc, việc nhắc nhở hội viên có trách nhiệm khi tham gia truyền thông xã hội đã được lãnh đạo Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí thực hiện thường xuyên quán triệt Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Luật An ninh mạng và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 30/0/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Ban chỉ đạo, nhóm chuyên gia và tổ cộng tác viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó nòng cốt tham gia là lãnh đạo các cơ quan báo chí, hội nhà báo và các nhà báo có uy tín; hoạt động phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội của nhóm chuyên gia và tổ cộng tác viên được chú trọng, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Cần phát huy tính tích cực của thông tin trên mạng xã hội

 
Đồng chí Ma Văn Chức, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.

Mạng xã hội góp phần tích cực vào sự phát triển nhận thức, tư duy và kỹ năng sống của con người. Mạng xã hội đang ngày càng trở thành nơi cung cấp tin tức, kiến thức về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, người dùng đã nhận được những thông tin cập nhật kịp thời về lĩnh vực, vấn đề mà mình quan tâm theo dõi.  
Mạng xã hội góp phần tích cực vào sự phát triển của văn hóa cộng đồng. Văn hóa mạng xã hội là một bộ phận của văn hóa cộng đồng và có ảnh hưởng ngày càng lớn đến văn hóa cộng đồng. Nhờ áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mạng xã hội cho phép người dùng có thể kết nối, tương tác với bạn bè, gia đình, cộng đồng ngày một thuận tiện hơn. Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ tình cảm, niềm vui, nỗi buồn… với cộng đồng. Sự tham gia của cá nhân vào các công việc chung của cộng đồng cũng được thúc đẩy. Thực tế từ khi mạng xã hội phát triển, việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thực hiện sinh động hơn. Công tác xã hội như cứu trợ thiên tai, xóa đói giảm nghèo… có nhiều khởi sắc. 
Mạng xã hội góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trên lĩnh vực văn hóa của Việt Nam. Các mạng xã hội xuyên quốc gia như Facebook, Youtube… đã tạo ra những cơ hội, khả năng tiếp xúc, giao lưu văn hóa, thúc đẩy xích lại gần nhau, hiểu biết lẫn nhau giữa dân tộc ta với các dân tộc khác trên thế giới. Thông qua mạng xã hội, thế giới biết đến Việt Nan nhiều hơn, như một dân tộc yêu chuộng hòa bình, tôn trọng công lý, năng động với một kho tàng các giá trị văn hóa phong phú, đầy bản sắc.
Vậy nên, cần phát huy tính tích cực của thông tin trên mạng xã hội để đẩy lùi yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng mạng xã hội.

Mỗi nhà báo hãy là người sử dụng mạng xã hội một cách thông minh


Đồng chí Nguyễn Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Bắc Giang.

Báo chí truyền thống phải chủ động tìm kiếm thông tin, phát hiện, khai thác và kiểm định thông tin để sử dụng thông tin từ MXH góp phần làm phong phú nguồn tin của báo chí. Bên cạnh những thông tin rác, thậm chí độc hại, MXH có nhiều thông tin có giá trị, có dẫn nguồn, có cơ sở để tin tưởng (danh tính người đăng, dẫn chứng trong bài viết, đối tượng được đề cập...). MXH cũng là nguồn gợi ý đề tài, nguồn dữ liệu tham khảo để từ đó người làm báo nhận diện, thu thập, tiếp cận, phát hiện thêm đề tài mới nóng, biết thêm các góc nhìn khác nhau của công chúng để sáng tạo tác phẩm. Muốn sử dụng MXH hiệu quả, vai trò quan trọng của nhà báo là tổng hợp và chắt lọc thông tin để đem đến cho công chúng những sản phẩm truyền thông chất lượng, hữu ích. Giá trị then chốt của nhà báo là không chỉ đơn thuần thu thập thông tin mà phải biết chắt lọc hợp lý, tổng hợp, đánh giá những thông tin quan trọng có giá trị thực sự, sắp xếp một cách logic các thông tin, từ đó cung cấp  những tác phẩm báo chí phân tích, bình luận có giá trị với công chúng, giúp công chúng hiểu và nắm một cách chân thực, hệ thống và sâu sắc hơn những sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Những nhà báo có kinh nghiệm đúc rút, phải kiên trì nguyên tắc kiểm chứng, nhanh nhưng phải chính xác. Thông điệp quan trọng mà bất cứ nhà báo nào luôn phải xác định rõ là truyền thông xã hội chỉ là một nguồn tham khảo. 
Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh đã khuyến khích hội viên, nhà báo đưa tác phẩm báo chí vào MXH, qua đó đã tăng lượng người đọc, người xem truyền hình (đầu năm 2019, số người truy cập Báo Bắc Giang điện tử dưới 20.000 đến cuối năm đã có hơn 100.000 lượt truy cập. Cá biệt có ngày đạt gần 200.000 lượt).  Bên cạnh đó các cơ quan báo chí chủ động tích hợp thêm các công cụ hỗ trợ độc giả thực hiện các hoạt động like, chia sẻ bài báo mình vừa đọc lên MXH. Trên MXH cũng hình thành các hội nhóm dành cho những người làm báo, ở đó, họ vừa chia sẻ, trao đổi, thảo luận dưới nhiều góc độ đồng nghiệp, vừa phản hồi dưới góc độ độc giả, khán giả của nhau. Qua đó các nhà báo- nhất là những nhà báo trẻ tích lũy thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm, kiến thức bổ ích.
Xây dựng một nền báo chí hiện đại, chủ động thích ứng, phản biện
và tương tác với mạng xã hội

 Đồng chí Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang.

 “Xây dựng một nền báo chí hiện đại, chủ động thích ứng, phản biện và tương tác với mạng xã hội trong tình hình hiện nay” cần thực hiện một số nội dung: 
Thứ nhất: Báo chí cần khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng, đồng thời chủ động thích ứng với công nghệ làm báo mới đang thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng hiện đại.
Thứ hai: Các cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo các cấp cần tiếp tục bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ tiếp cận các loại hình báo chí hiện đại, đa phương tiện và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên các cơ quan báo chí, hội viên Hội Nhà báo các cấp. Những người làm báo cũng cần đề cao trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia mạng xã hội.
Thứ ba: Tiếp tục đổi mới, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất từng bước nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tác phẩm, đưa thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, trung thực, khách quan và tạo độ hấp dẫn riêng cho từng loại hình báo chí, chứ không phải bằng những thủ thuật giật gân, câu khách...
Thứ tư: Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển và quản lý báo chí, bảo đảm nguyên tắc: Báo chí luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế phát triển chung hiện nay theo đúng tinh thần Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Thứ năm: Mỗi nhà báo – hội viên phải luôn ý thức được vai trò, sứ mệnh của mình là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, chủ động đưa thông tin chính thống, đấu tranh đẩy lùi các thông tin thiếu chuẩn mực xã hội mà Luật Báo chí 2016 và các quy định, quy tắc của Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành.
Thứ sáu: Các cơ quan báo chí, quản lý và cơ quan định hướng báo chí cần thành lập các tổ, đội xung kích làm công tác phản biện xã hội khi có nhưng thông tin xấu độc, sai sự thật được phát tán trên môi trường mạng để kịp thời định hướng dư luận…

Làm gì để báo chí địa phương không chạy theo mạng xã hội


Đồng chí Đặng Chí Thành, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Với báo chí nói chung và báo địa phương nói riêng, MXH là công cụ đặc biệt hữu ích trong việc khai thác, sử dụng nguồn tin. Đây là một kênh thông tin quan trọng của những người làm báo để nắm bắt nguồn tin một cách nhanh chóng, dễ dàng. Nhiều nguồn thông tin từ MXH đã được các cơ quan báo chí Phú Thọ triển khai thành đề tài báo chí sau khi kiểm chứng từ nhiều nguồn. Cần phải nhận thức rõ sự cạnh tranh giữa báo chí với MXH không phải là ai nhanh hơn vì đương nhiên, trong khía cạnh này, báo chí yếu thế hơn hẳn MXH. Nhưng thông tin có chiều sâu, được xác thực và tính chính thống là những đặc điểm mà MXH không thể cạnh tranh được với báo chí. 
Thời gian gần đây, các cơ quan báo chỉ Phú Thọ đã chủ động cử người theo dõi các thông tin trên MXH để theo sát các thông tin thời sự, không để sót, lọt các tin đời sống, xã hội, dân sinh. Từ những thông tin trên MXH, lãnh đạo cơ quan yêu cầu phóng viên rà soát, chọn lọc những vấn đề người dân quan tâm, có tác động đến xã hội, có ý nghĩa với đông đảo người dân để tiến hành kiểm chứng từ các cơ quan chức năng liên quan, kịp thời đăng tải, phản ánh đúng đắn, trung thực, chính xác về sự kiện, hiện tượng, không chạy theo xu hướng giật gân, câu khách…
Cùng với việc khai thác, sử dụng nguồn tin, các cơ quan báo chí Phú Thọ đã sử dụng MXH hiệu quả trong việc tăng tương tác với bạn đọc, xây dựng bạn đọc trung thành, quảng bá các ấn phẩm, tác phẩm báo chí chất lượng; qua MXH nắm bắt được xu hướng độc giả để điều chỉnh nhằm làm tăng lượng bạn đọc, gia tăng doanh thu quảng cáo trên sản phẩm báo chí. Nhiều năm nay, Báo Phú Thọ đã sử dụng fanpage để chia sẻ đường link các bài viết từ báo điện tử, sử dụng các ứng dụng chia sẻ tin tức trên MXH, chọn MXH là phương tiện truyền tải thông tin đến bạn đọc; đồng thời dùng MXH để phản bác các luận điệu xuyên tạc, các thông tin phản động của các thế lực thù địch…

Việt Hoa (lược ghi)
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.