Thứ Tư, 18/9/2019
Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
8/6/2017 10:11' Gửi bài này In bài này

Thi cây chè đẹp tại Lễ hội “Hương sắc Trà Xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương” năm 2017


Theo đó, các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào, tạo sự lan tỏa rộng rãi đến nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân, nhằm thực sự đưa phong trào đi vào thực chất, tránh hình thức. Đồng thời rà soát, chấn chỉnh hoạt động của ban chỉ đạo phong trào các cấp; phân công rõ nhiệm vụ của từng cá nhân, tổ chức trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung, kế hoạch, chương trình thực hiện phong trào tại địa phương; Chấn chỉnh việc thực hiện quy trình, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, đặc biệt là trong việc xét, công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, bản, khu phố văn hóa, tránh chạy theo thành tích; kịp thời phát hiện, xử lý các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vi phạm trong việc xét, công nhận các danh hiệu văn hóa.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg, ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung tiêu chí về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến và kinh doanh vào tiêu chuẩn bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2017; Rà soát việc phân công trách nhiệm của từng ngành thành viên để điều chỉnh, bổ sung, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân, ngành trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát địa bàn và các hoạt động của phong trào, báo cáo UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh trước ngày 30/7/2017.

Ngọc Khuê

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.