Thứ Ba, 4/8/2020
Phối hợp cung cấp tư liệu tuyên truyền về ASEAN
20/7/2018 14:5' Gửi bài này In bài này
Theo đó, các đơn vị tăng cường chia sẻ nội dung dữ liệu giữa các Bộ, ngành, các địa phương, các Đài, các cơ quan báo chí và ở cấp khu vực để khai thác sử dụng chung tại các sự kiện liên quan trên Cổng Thông tin ASEAN Việt Nam (tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐASEAN ngày 07/5/2018 của Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018). Cung cấp đầu mối phụ trách về thông tin, tuyên truyền ASEAN; Tổng hợp, cung cấp các chương trình, ấn phẩm, tư liệu gắn liền với địa phương… để tuyên truyền về ASEAN trên Cổng Thông tin ASEAN Việt Nam.   

Chủ đề của ASEAN năm 2018 là “Tự cường và Sáng tạo”, do đó, công tác tuyên truyền cần phù hợp và bám sát chủ đề này. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào các nội dung về văn hóa, thông tin mà cần xem xét mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng như đầu tư, kinh doanh, hội nhập. Việc tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các cơ hội kinh doanh thông qua tổ chức các hội chợ, hội thảo về thương mại gắn với chủ đề ASEAN.
Ngọc Khuê tổng hợp

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.