Thứ Bảy, 23/2/2019
Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2016 - 2021): 02 tháng đầu năm, ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ
14/3/2018 7:49' Gửi bài này In bài này

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh lần thứ 18 do đ/c Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì

Theo báo cáo của UBND tỉnh, về lĩnh vực kinh tế, dự ước chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tháng 02/2018 giảm 22% so với tháng trước, nhưng tăng 5,3% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017. Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt sản lượng tăng so với cùng kỳ năm 2017 là: gạch xây dựng đạt 11,8 triệu viên, tăng 45,5%; xi măng đạt 370,4 nghìn tấn, tăng 44,3%; nước máy thương phẩm đạt 6,1 triệu m3, tăng 22,6%; sản phẩm may đạt 10 triệu sản phẩm, tăng 18,5%; điện thương phẩm đạt 692 triệu Kwh, tăng 9,6%; sắt thép các loại đạt 235,1 nghìn tấn, tăng 7%; điện thoại thông minh và máy tính bảng đạt 18,4 triệu sản phẩm, tăng 2,7%... Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch.
Về giáo dục, tính đến ngày 20/02/2018, toàn tỉnh có 546/679 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 80,41%,về trước 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh giao.
Lãnh đạo các sở, ngành cũng đã giải trình, làm rõ một số chỉ tiêu nêu trong báo cáo. Trong đó, đáng chú ý: Sở NN&PTNT cần cụ thể hóa danh sách 25 xã phấn đấu hoàn thành NTM trong năm 2018; đề xuất phương án hỗ trợ xi măng năm 2018 tại các xã trên địa bàn tỉnh; Sở Giáo dục & Đào tạo có phương án bố trí trường lớp để tăng số lượng học sinh nội trú tại các huyện...
Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Đề án "Tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020";  Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020; Đề án công nhận thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chí đô thị loại IV.
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; lấy Chủ đề của năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” làm trọng tâm hành động, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo phương châm là phải thực sự vào việc, quyết tâm hành động, nói đi đôi với làm, tăng cường kỷ luật kỷ cương; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi mặt; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ. Quán triệt thực hiện nghiêm Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 554/UBND-CNN ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.
Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, nghiêm túc thực hiện công việc chuyên môn, đặc biệt là những dự án có vướng mắc còn tồn đọng trước thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi, toàn diện mục tiêu tổng quát, 15 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu sẽ đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, các cấp, ngành, địa phương và đặc biệt là sở, ngành trực tiếp chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện cần tiếp tục nỗ lực cố gắng để đạt kết quả tốt hơn nữa.
Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu dự báo cần phấn đấu để đạt mục tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu khó hoàn thành), các cấp, ngành, địa phương và đặc biệt là sở, ngành trực tiếp chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch hành động trong năm 2018, 2019 và 2020 với các giải pháp cụ thể, quyết liệt để tổ chức thực hiện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.
Thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm tình trạng hồ sơ quá hạn, cập nhật đầy đủ; rà soát, tăng cường áp dụng giải quyết TTHC thiết thực trực tuyến ở mức độ 3, 4. Thực hiện đồng bộ hệ thống một cửa liên thông điện tử từ tỉnh đến xã, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin dịch vụ hành chính công của tỉnh. Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng chính quyền điện tử phục vụ cải cách hành chính; triển khai thực hiện Công văn số 547/UBND-TH của UBND tỉnh về việc gửi nhận văn bản điện tử và văn bản có chữ ký số.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết thực chất, dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp, và đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền nếu có những bất cập trong quy định pháp luật.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp cần thiết bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm các trường hợp gây chậm trễ trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công.
Tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh theo đúng kế hoạch, đảm bảo cụ thể, thiết thực và hiệu quả, tránh 
lãng phí, phô trương, hình thức.
Ngành Nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện tốt các phương án sản xuất; trong đó tập trung vào quy hoạch các cánh đồng mẫu lớn, các dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng phương án thực hiện chủ trương hỗ trợ xi măng xây dựng hạ tầng nông thôn mới; chuẩn bị tốt các điều kiện chăm sóc vụ Xuân năm 2018 đảm bảo chất lượng và thời vụ.
Ngọc Khuê

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.