Thứ Bảy, 23/2/2019
Thái Nguyên đang triển khai đúng kế hoạch, đúng quy định của pháp luật Các Dự án xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc.
22/3/2018 14:53' Gửi bài này In bài này


Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương

Sau khi nghe báo cáo và những văn bản liên quan, cùng  đề xuất của các sở ngành, đơn vị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Các Dự án xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa đang thực hiện đúng quy định của pháp luật, triển khai đúng tiến độ, không có việc dừng dự án. Thông tin mà một số báo chí nêu là sai bản chất vấn đề, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin chính thức từ  Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Dự án xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái nguyên nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg ngày 18/11/2016. Việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc nằm trong tổng thể chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Khi thực hiện dự án và đặc biệt khi tổng thể dự án hoàn thành sẽ góp phần tạo động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngay từ đầu, tỉnh Thái Nguyên đã xác định đây là Dự án lớn gồm nhiều công trình và hạng mục công trình, được đầu tư trong 20 năm từ năm 2016 đến năm 2035, qua nhiều nhiệm kỳ và theo hai giai đoạn. Đến nay dự án mới được triển khai 2 năm, nhiều nội dung công việc đã được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Các tiểu dự án được huy động nguồn lực từ nhiều nguồn và không có dự án nào là “siêu dự án” với số vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

1. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), bao gồm:

Dự án đường Bắc Sơn kéo dài: UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Thái Nguyên lập đề xuất dự án và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. UBND tỉnh đã phê duyệt đề xuất dự án tại các Quyết định: Số 3828/QĐ-UBND và số 3829/QĐ-UBND ngày 08/12/2017.

Dự án đường trục nối ĐT.261 đến khu vực Đền Gàn, Hồ Núi Cốc: Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường trục nối ĐT.261 đến khu vực Đền Gàn, Hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 16/9/2016.

Theo Luật Đầu tư và Luật Đất đai năm 2013, tỉnh đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để kêu gọi đầu tư. Dự án này đang thực hiện đấu thầu quốc tế để chọn nhà đầu tư.

2. Đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (Dự án Khu tâm linh):

Dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 06/7/2016; phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; phê duyệt tiểu dự án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Quyết định 3754/QĐ-UBND ngày 31/12/2016.

Dự án này đã được đồng ý cho Doanh nghiệp Xuân Trường thực hiện bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Hiện nay Doanh nghiệp Xuân Trường đã ứng 20 tỷ đồng để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng.

3. Đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước:

Dự án này đã được HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc – Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/10/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình các Bộ, ngành Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Như vậy, những thông tin trên một số trang báo điện tử nêu đã làm cho công chúng hiểu sai lệch về bản chất vấn đề, tạo dư luận không tốt về môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên./.

Bắc Việt


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.