Thứ Năm, 21/11/2019
Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững
29/3/2018 16:52' Gửi bài này In bài này

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh
và phong trào thi đua yêu nước năm 2017


Năm 2017, kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh đã có nhiều bứt phá và vượt bậc, quốc phòng - an ninh (QP&AN) được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày một được nhân lên; các phong trào thi đua ái quốc đã thực sự đi vào chiều sâu và từng bước nhân ra diện rộng. Những kết quả đó đã khẳng định sự phát triển và kế thừa của cả một quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, cộng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành; sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Bên cạnh những thuận lợi và thành tích được nêu trên, thẳng thắn và trung thực mà đánh giá, chúng ta cũng phải chia sẻ với những khó khăn chung của cả nước, những khó khăn bất lợi về thiên tai, mưa lũ và dịch bệnh; ngoài ra vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu; vẫn còn một bộ phận không nhỏ là cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu rèn luyện, còn vi phạm kỷ luật và pháp luật hình sự; công tác phát triển các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp FDI còn thấp; chi bộ sinh hoạt ghép còn nhiều.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng có việc chưa đủ mạnh; công tác Tuyên giáo, nhất là khâu định hướng tuyên truyền về dư luận xã hội đôi khi chưa được kịp thời; công tác Dân vận có việc còn hình thức; việc thành lập, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị có nơi còn cồng kềnh, hiệu quả chưa cao.

Việc phát triển công nghiệp địa phương, công nghiệp phụ trợ phục vụ đan xen với công nghiệp TW, công nghiệp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương chưa đạt như mong muốn; Việc ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp còn chưa được phổ biến; Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao tuy nhiên đã có nhưng chưa nhiều, chưa nhân ra diện rộng về mô hình. Công tác phát triển du lịch, dịch vụ mới được hình thành trong ý tưởng, và những bước đi ban đầu; Việc dành kinh phí cho đầu tư phát triển còn ít; việc triển khai thực hiện một số dự án còn quá trễ về thời gian theo luật định; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị tuy đã có nhiều cố gắng, song vi phạm vẫn còn xảy ra không ít; việc đôn đốc kiểm tra thu phí tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng đất còn quá chậm; Việc quản lý các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và đầu tư các khu dân cư, đô thị còn có nhiều hạn chế và bất cập về tiến độ, có nhiều dự án không được triển khai, hoặc tuy có được triển khai nhưng chỉ là hình thức, hiệu quả thấp, gây lãng phí đất, gây bức xúc trong nhân dân.  

Việc giải quyết nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại các KCN chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo tuy đã giảm trên 2,2%, nhưng hiện nay vẫn còn gần 28.000 hộ (9,0%), 36/139 xã còn trong diện đặc biệt khó khăn theo tiêu chí của TW.

Hoạt động của một số tổ chức bất hợp pháp và một số tà đạo trái pháp luật vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn yếu tố nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Dự báo năm 2018 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực, trong và ngoài nước có những thời cơ và thách thức đan xen, mang tính tiềm ẩn, khó lường. Song, nhận định theo xu thế chung, thời cơ và thuận lợi vẫn là cơ bản. Đặc biệt là dựa trên đánh giá kết quả sau 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, đã có 15/15 nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt về tiến độ, đặc biệt trong đó có 5/15 nhóm chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng vượt bậc, cao hơn nhiều so với mức bình quân theo NQ. Chính vì vậy, những vấn đề đặt ra cho năm 2018, ngoài những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Báo cáo đã đề cập tới, chúng ta cần quan tâm đến một số nội dung sau:

Về phát triển kinh tế - xã hội

Một là: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; khẩn trương thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh; chủ động sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo NQ19 của TW. Đồng thời đẩy nhanh công tác phân bổ, giao vốn và giải ngân có hiệu quả về vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm; kiên quyết có kế hoạch cắt giảm chi thường xuyên và tăng chi cho đầu tư phát triển.

Hai là: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, quy hoạch ngành, quy hoạch khu đô thị, khu dân cư; tăng cường quản lý chặt chẽ về các dự án đầu tư, tài nguyên - môi trường, chống thất thu về ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, có tính lan toả cao; chủ động và thường xuyên rà soát, kiểm tra phát hiện những dự án đầu tư có sơ xuất về thủ tục hoặc có vi phạm mới phát sinh, để kịp thời xử lý. Thống nhất chỉ đạo về các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong năm, theo đúng quy định, không được trùng chéo, dàn trải, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Ba là: Xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển KT-XH. Trong đó, cần  chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo vệ môi trường; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ thống kết cấu hạ tầng về KT-XH một cách đồng bộ, theo hướng hiện đại. Coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Bốn là: Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, thu hút nhiều lao động, tạo nguồn thu ngân sách và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; ưu tiên các loại hình công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, vật liệu xây dựng, chế biến sâu các kim loại quý… ; có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ phát triển và tham gia hội nhập. Làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN), nhất là KCN Sông Công II trong năm 2018.

Năm là: Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng hoàn thành mục tiêu 11/71 xã đạt chuẩn về nông thôn mới và phát triển kinh tế đồi rừng, phát triển trang trại, gia trại; nâng cao chất lượng sản phẩm chè Thái Nguyên, gà đồi Phú Bình, gạo bao thai Định Hóa…; phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh - an toàn thực phẩm (VS-ATTP), công nghệ cao, xanh và sạch; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển các vùng sản xuất tập trung, cung cấp cho các KCN, các trường học, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Sáu là: Chú trọng gắn Du lịch với dịch vụ; xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đa dạng, độc đáo, đặc trưng riêng có của Thái Nguyên; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương về sinh thái, văn hóa, lịch sử và tâm linh, hình thành các chuỗi về du lịch khép kín, coi đây là điểm đột phá về phát triển du lịch và dịch vụ. Đồng thời phát triển nhanh các dịch vụ ở đô thị và các khu, cụm công nghiệp; trong đó, lấy việc thực hiện “Dự án Hồ Núi Cốc và các đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu” làm điểm nhấn.

Bảy là: Triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – xã hội (VH-XH), chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Tập trung thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội (ASXH), phúc lợi xã hội; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp. Coi trọng việc ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là với Đại học Thái Nguyên. Đổi mới hoạt động y tế cơ sở, gắn với việc quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của y tế dự phòng; tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; phát triển mô hình bác sĩ gia đình. Thực hiện nghiêm các quy định về ATTP, an toàn lao động; xử lý nghiêm các trường hợp làm hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hướng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng theo NQ số 20 của TW.

 Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Một là: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả NQTW 4,5,6 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp, xác định chính xác cơ cấu, chức danh cán bộ, công chức, từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo sát với tình hình thực tế tại địa phương theo tinh thần NQ số 18 của TW.

Chú ý chặt chẽ trong công tác cán bộ, nhất là đối với việc kiểm soát quyền lực, công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhất là ở các thôn bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và trong các daonh nghiệp (DN) tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Hai là: Chú trọng rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu sau 2 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ các cấp để có kế hoạch, giải pháp khả thi tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội đề ra. Đổi mới, cải tiến phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm quy chế cấp ủy, mạnh dạn trong việc phân cấp, phân quyền. Đồng thời tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, không để xảy ra tình trạng bức xúc trong nhân dân, khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp.

Ba là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; Chú ý kiểm tra các dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên; đôn đốc việc thực hiện kết luận sau kiểm tra; Nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả giám sát của HĐND; hiệu lực quản lý điều hành của UBND các cấp; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bốn là: Đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, nhất là dư luận trái chiều; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát triển KT-XH, giúp nhau làm giầu chính đáng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo ANTT ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo hướng sát dân, gần dân, chăm lo và giải quyết kịp thời các quyền lợi chính đáng của người dân; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của các đoàn thể - chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân, theo hướng minh bạch, hiệu quả, phát huy dân chủ và quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đáp ứng với yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Về Quốc phòng - an ninh

Coi trọng việc củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân (ANND) khép kín, xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, và cấp huyện một cách vững chắc; chủ động nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời giải quyết có hiệu quả đối với những vấn đề có liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tội phạm; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2018.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử xấu, nhất là trên lĩnh vực an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo - dân tộc, an ninh thông tin…, tạo môi trường thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Về công tác thi đua, khen thưởng

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua ái quốc, bảo đảm thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua ái quốc. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, và những người lao động trực tiếp để động viên, khích lệ phong trào.

Các cơ quan thông tấn, báo chỉ của tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt, để công tác thi đua yêu nước, thực sự trở thành hành động tự giác của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Năm 2018 có ý nghĩa chính trị quan trọng, năm bản lề thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, NQ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, chúng ta hoàn toàn chủ động đối với những thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức; Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Trần Quốc Tỏ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên 


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.