Thứ Hai, 22/10/2018
Rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức
24/10/2017 8:56' Gửi bài này In bài này
Để đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục rà soát lại toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; tạm dừng việc tuyển dụng biên chế và hợp đồng lao động các loại có sử dụng nguồn lương từ ngân sách nhà nước. 
2. Tạm dừng việc đề bạt bổ nhiệm mới đối với các chức danh các cấp, từ chức danh cấp Phó trưởng phòng và tương đương trở lên (trừ đối với những trường hợp có nhu cầu bổ nhiệm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm đồng ý về chủ trương bằng văn bản); tạm dừng việc giải quyết đối với những trường hợp có nhu cầu kéo dài hơn về thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ; không giải quyết đối với mọi trường hợp xin kéo dài thời gian công tác khi đã đến tuổi nghỉ hưu (trừ đối với những trường hợp mà pháp luật có quy định khác).
3. Không đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa lớn ở những nơi trong diện sáp nhập hoặc giải thể.
4. Mọi trường hợp được coi là đặc biệt, các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện. 
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên kể từ ngày 20/10/2017.
Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.