Thứ Hai, 22/10/2018
HĐND tỉnh: Kỳ họp chuyên đề thông qua 5 nghị quyết
27/10/2017 16:8' Gửi bài này In bài này
Các đại biểu tham dự kỳ họp. 

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe nội dung các tờ trình đề nghị thông qua: Quy định nguyên tắc, chi tiêu, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án xây dựng hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên gồm 9 dự án thành phần. Điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc- Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa. Đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2022. Quy định mức chi bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước; mức công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên và mức chi, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Sau khi nghe nội dung 5 tờ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu chia thành 4 tổ thảo và thông qua các dự thảo Nghị quyết: 
1. Nghị quyết thông qua Quy định nguyên tắc, chi tiêu, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Nghị quyết thông qua Chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án xây dựng hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên gồm 9 dự án thành phần. 
3. Nghị quyết về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc- Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa.
4. Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2022. 
5. Nghị quyết thông qua quy định mức chi bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước; mức công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên và mức chi, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. 

Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.