Thứ Năm, 13/12/2018
Tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm nhất của mỗi tờ trình, đề án.
27/10/2017 16:9' Gửi bài này In bài này


Hội nghị TW6, khóa XII, diễn ra từ ngày 4-10 đến ngày 11-10-2017, đã thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; Công tác dân số trong tình hình mới; Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Và xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 23-10, và dự kiến sẽ thúc vào 23-11-2017. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận về 15 dự án luật và 12 văn bản dự thảo về Nghị quyết, chất vấn và trả lời chất vấn, bàn về công tác nhân sự và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Ngày 20/10/2017, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã triển khai, quán triệt và thông tin nhanh về kết quả Hội nghị TW 6, khóa XII; thảo luận cho ý kiến về chủ trương điểu chỉnh hình thức và quy mô đầu tư đối với 02 dự án lớn và thống nhất một số chủ trương:
1. Ban hành kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có chủ trương giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW6, khóa XII, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; Đồng thời thành lập 2 tổ giúp việc tham mưu thực hiện 2 đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập” và Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ”. Trước mắt, kể từ ngày 20-10-2017, đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh (trừ các cơ quan Trung ương đứng chân trên địa bàn) tạm dừng những chủ trương đầu tư xây dựng mới, sửa chữa lớn ở những nơi đang trong diện sáp nhập hoặc giải thể; tạm dừng việc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử đối với các chức danh các cấp, từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên (trừ đối với những trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền đồng ý về chủ trương bằng văn bản); tạm dừng việc tuyển dụng biên chế và hợp đồng lao động các loại có sử dụng nguồn lương từ ngân sách. Mọi trường hợp đặc biệt có vướng mắc, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thông qua Ban tổ chức Tỉnh ủy hoặc Ban cán sự Đảng UBND tỉnh) xem xét, quyết định.
2. Ban hành kết luận về chủ trương, chuyển Dự án thành đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt Sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ Sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, gồm 9 dự án thành phần, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)- Hợp đồng BT và điều chỉnh tổng mức đầu tư hợp lý, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, chỉ đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
3. Ban hành Nghị quyết, trên cơ sở các chủ trương, văn bản trước đó đã ban hành, và sau khi xem xét Tờ trình số 136/TTr-BCS ngày 19/10/2017 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất quyết nghị: đồng ý về chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, và chuyển một số hạng mục công trình sang thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)- Hợp đồng BT, đảm bảo theo quy định của pháp luật và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, chỉ đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Theo nội dung, chương trình của kỳ họp chuyên đề lần này, có rất nhiều nội dung quan trọng, có liên quan trực tiếp đến những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình thảo luận, xem xét và quyết định, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đến một số vấn đề sau đây:
Một là, đối với dự án Xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa và dự án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt Sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ Sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên. Đây là những dự án có quy mô lớn và sức lan tỏa cao, được cán bộ và nhân dân đồng tình, ủng hộ, tiên lượng sau khi dự án hoàn thành, sẽ có những tác động rất lớn đến sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, không những trước mắt và còn cả về lâu dài trong tương lai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện còn gặp phải không ít những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, hình thức đầu tư, quy mô và nguồn vốn. Song, hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã được điều chỉnh mở rộng về địa giới hành chính, và quy hoạch tổng thể, quy hoạch đê điều đã được điều chỉnh lại. Do vậy, những dự án này cần phải được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành. Đây chính là lý do của dự án cần phải được trình với HĐND tỉnh tiếp tục xem xét, cho ý kiến quyết định để tổ chức thực hiện. Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chúng ta kiên quyết khắc phục những khó khăn trở ngại, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thành công các dự án trên một cách linh hoạt, sáng tạo, trên cơ sở thượng tôn pháp luật.
Hai là, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét và cho ý kiến về việc thông qua các quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và mức chi đối với một số nội dung quan trọng về KT-XH. Đối với những nội dung này, tôi đề nghị HĐND tỉnh tập trung thảo luận, nhằm làm rõ hơn về nguyên tắc phân bổ, điều kiện, tiêu chí, và thứ tự ưu tiên, tỷ lệ vốn đối ứng và hình thức hỗ trợ.
Ba là, đối với việc xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn, tôi đề nghị HĐND tỉnh tập trung thảo luận và thống nhất về các nhiệm vụ và giải pháp, để củng cố kiện toàn lực lượng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy các hoạt động kinh tế -  xã hội ở địa phương phát triển.
Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng, kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thành công tốt đẹp./.


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.