Thứ Tư, 19/12/2018
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh về tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
10/11/2017 14:53' Gửi bài này In bài này

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh về tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm và phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo của tỉnh. Trong 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 có 2 nghị quyết liên quan đến tổ chức, con người và rất nhạy cảm, cần thống nhất cao, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. 
Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch định hướng công tác tuyên truyền, biên soạn tài liệu gửi các cơ quan báo chí, truyền thông để thống nhất trong công tác tuyên truyền về Nghị quyết. Với các cơ quan báo chí tuyên truyền tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Đăng tải thường xuyên, kịp thời những quan điểm chỉ đạo của tỉnh, các văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện cần bám sát vào Nghị quyết, kết luận của Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. Đối với từng cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, dung lượng và đa dạng các thể loại, loại hình báo chí tuyên truyền về nội dung này. Các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cần làm tốt công tác quản lý và xử lý thông tin báo chí; nghiên cứu cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn; cần đa dạng về hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền nhưng phải đảm bảo nhanh, chính xác theo đúng quan điểm, chủ trương của Nghị quyết đã ban hành...

Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.