Thứ Bảy, 23/2/2019
Mặt trận Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
24/11/2017 14:43' Gửi bài này In bài này
Mục tiêu tổng quát của kế hoạch đưa ra là tiếp tục đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy của MTTQ các cấp gắn với nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức.
Phấn đấu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ các cấp tinh gọn gắn với hoàn thiện, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; thực hiện thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện ở nơi có đủ điều kiện theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên; Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Từ năm 2021 đến năm 2030 tiếp tục cụ thể hóa, thể chế chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, địa phương. Tiếp tục hoàn thành việc nghiên cứu các mô hình đã đưa ra thí điểm trong giai đoạn trước năm 2021.
Hồng Hải (Tổng hợp)
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.