Thứ Bảy, 23/2/2019
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
30/11/2017 11:40' Gửi bài này In bài này
Ngày 20/11/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, với các nội dung:
- Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta.
- Tuyên truyền về sự thắng lợi, sự đóng góp to lớn của quân và dân ta, nhất là các lực lượng cách mạng miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; đồng thời cũng chỉ ra sự thất bại cả về quân sự, chính trị của Mỹ, ngụy trên chiến trường miền Nam xuân Mậu Thân 1968.
- Khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; phân tích, làm rõ các bài học kinh nghiệm; từ đó khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng tiến công và thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Đưa tin phản ánh các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 do Trung ương, các bộ, ngành, địa phương tổ chức; tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất gắn với tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
- Tuyên truyền đấu tranh, bác bỏ mạnh mẽ, xác đáng những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước...

Việt Hoa
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.