Thứ Ba, 23/10/2018
Mỗi năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động nghiệp vụ
11/12/2017 9:46' Gửi bài này In bài này

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao thẻ hội viên mới cho 6 hội viên. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, các hội viên trong chi hội đã tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, chú trọng đổi mới nội dụng, phương pháp và hình thức hoạt động Chi hội một cách hiệu quả, thiết thực. Chi hội là nòng cốt trong việc tổ chức một số hoạt động nghiệp vụ báo chí: Tập huấn ảnh báo chí, tòa đàm về đạo đức người làm báo, trao đổi nghiệp vụ về các thể loại báo chí... 
Các hội viên của Chi hội sinh hoạt ở 2 cơ quan khác nhau nhưng luôn gắn kết để thực hiện các hoạt động báo chí, các hoạt động do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các giải báo chí trong tỉnh, trong nước tổ chức; có ý thức đầu tư tác phẩm báo chí chất lượng cao, mỗi năm đều lựa chọn được từ 1-2 tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia. Trong nhiệm kỳ, Chi hội đã kết nạp được 6 hội viên mới.
Đại hội đã bầu Ban thư ký Chi hội gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thúy Quỳnh được bầu làm Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2017-2019. Các hội viên đã thông qua nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019 gồm: Hội viên của Chi hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ báo chí truyền thông ở hai cơ quan; thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Điều lệ và các Quy định của Hội Nhà báo Việt Nam. Phát huy tối đa tính sáng tạo, tinh thần tự chủ của hội viên, đổi mới hoạt động Hội theo hướng hiệu quả, phục vụ thiết thực việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Mỗi năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động nghiệp vụ gắn với nhu cầu thiết thực của mỗi cơ quan. Quan tâm phát triển quỹ hội, làm tốt công tác phát triển hội viên...


Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi hội nhà báo Báo Văn nghệ và Trung tâm thông tin. 
Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.