Thứ Ba, 23/10/2018
Thông qua Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6
19/12/2017 14:36' Gửi bài này In bài này

Quang cảnh Hội nghị. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thông qua Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, các nội dung cần thực hiện là: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính rị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tỉnh hình mời. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tỉnh hình mới.
Các đại biểu dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng bộ Khối.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ khối năm 2017. Định hướng yêu cầu nhiệm vụ cho hoạt động bản tin nội bộ và trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hựu, Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của các đại biểu vào Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng bộ Khối và yêu cầu Văn phòng chỉnh sửa, hoàn thiện gửi các chi, đảng bộ trực thuộc trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiến hành tổng kết cuối năm và khẩn trương gửi kết quả về Đảng bộ Khối để tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua...

Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.