Thứ Hai, 6/7/2020
Tập huấn công tác tổ chức cán bộ 2017
22/12/2017 9:4' Gửi bài này In bài này
Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được nghiên cứu 06 chuyên đề: Quy trình thành lập, giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; Quản lý nhà nước, quản lý Hội, quỹ, quy mô hoạt động các tổ chức Hội; Công tác cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức; Công tác tuyển dụng, đánh giá cán bộ công chức, viên chức; Hồ sơ, quy trình, điều kiện bổ nhiệm cán bộ... 
Qua lớp tập huấn các cán bộ, viên chức, lãnh đạo phụ trách công tác tổ chức, cán bộ có thêm kiến thức, cập nhận các văn bản, chính sách mới về công tác cán bộ, đặc biệt là về công tác cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 hiện nay.

Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.