Thứ Sáu, 10/7/2020
Tuyên truyền mừng xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3/2)
8/1/2018 15:55' Gửi bài này In bài này

Đ/c Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Nhằm tạo không khí phấn khởi, hăng say thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, học tập của cán bộ, nhân dân trước những thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh năm 2017; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy nội lực, tích cực thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU tuyên truyền mừng xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).
Theo đó, nội dung tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt 88 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng, những âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ Tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phân tích, làm rõ tình hình, nguyên nhân và các giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng nhận thức rõ yêu cầu và nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2017; chú trọng phát hiện, biểu dương những tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở các cấp, các ngành; biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là các hoạt động chăm lo tết đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào thiểu số; chú trọng động viên, khích lệ tinh thần vượt lên khó khăn, thách thức; sáng tạo, đổi mới tư duy và cách làm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, vui Xuân đón tết lành mạnh, tiết kiệm gắn với việc phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp tết, những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội…
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, thiết thực, có tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc; mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng và tin, bài tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nêu gương điển hình tiên tiến, các hoạt động chăm lo cho người nghèo, đặc biệt là “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018” từ ngày 19/1 đến ngày 26/1/2018, theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, để mọi nhà đều có Tết…
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông bám sát hướng dẫn, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch làm tốt nhiệm vụ được giao, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng hướng về cơ sở, nhất là vùng xa trung tâm, vùng dân tộc ít người…


Ngọc Khuê


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.