Thứ Hai, 9/12/2019
Gắn công tác dân vận với phát triển kinh tế - xã hội
23/1/2018 16:1' Gửi bài này In bài này

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2017, công tác dân vận tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, kịp thời chỉ đạo, sơ kết, ban hành các văn bản cụ thể hóa công tác dân vận, qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận. Chính quyền các cấp đã  triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tăng cường mở rộng đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...
Sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của cấp ủy Đảng được tăng cường; công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được nâng lên. Trong năm qua, 9/9 huyện, thành, thị và 40% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức được hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo tiếp tục được quan tâm, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.
Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2018, Ban Dân vận đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, khối MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội theo tinh thần Nghị quyết TW 6 khóa XII.
Phát biểu tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời đề nghị, năm 2018 được chọn là “Năm Dân vận chính quyền”, Ban Dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận trong tình hình mới, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”, chú trọng phương thức tuyên truyền, vận động, đặc biệt vùng dân tộc thiểu số, các tín đồ, chức sắc tôn giáo; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; vận động các tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh, gắn công tác dân vận với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.


Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận 2017.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích trong công tác vân vận năm 2017.

Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.