Thứ Tư, 11/12/2019
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Kiểm tra tình hình dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại Phú Bình
31/1/2018 14:24' Gửi bài này In bài này

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc cùng thành viên trong Đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại xã Tân Đức (Phú Bình)


Tham gia Đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Sau khi kiểm tra thực tế cánh đồng mẫu lớn tại xã Xuân Phương, xã Tân Đức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo huyện Phú Bình để nghe báo cáo, đánh giá tiến độ dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại địa phương. Theo báo cáo của lãnh đạo huyện, để xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, huyện Phú Bình đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công; lập quy hoạch chi tiết cánh đồng lớn tỷ lệ 1/1000; công bố quy hoạch và tổ chức cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa; thành lập Ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa cấp huyện, xã và các tiểu ban ở từng xóm; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chỉ thị; xây dựng kế hoạch của UBND huyện và hướng dẫn dồn điền đổi thửa; tổ chức Đoàn công tác của huyện, 3 xã (Xuân Phương, Tân Đức, Úc Kỳ) đi thăm quan học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh; tổ chức các hội nghị ở xóm, xã để tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện việc lập phương án dồn điền đổi thửa; xây dựng hạ tầng sau dồn điền đổi thửa… 

Với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã, sự vào cuộc của các xóm và đồng thuận cao của người dân ở 3 xã (Xuân Phương, Tân Đức, Úc Kỳ), đến nay, huyện Phú Bình đã dồn điền được 170/226 ha, bằng 75% kế hoạch. Theo đó, xã Xuân Phương đã thực hiện được 90 ha trên tổng diện tích được quy hoạch 92ha của 884 hộ; xã Tân Đức đã thực hiện dồn điền được 60/60 ha diện tích được quy hoạch của 544 hộ; xã Úc Kỳ có tổng diện tích quy hoạch là 74 ha của 517 hộ, hiện đã thực hiện dồn điền được 20 ha. Về công tác xây dựng hạ tầng sau dồn điền đổi thửa cũng như tổ chức sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn đã được UBND huyện chỉ đạo 3 xã và các xóm đào, đắp mới hệ thống đường giao thông, kênh mương tưới tiêu; chính trang đồng ruộng để kịp thời phục vụ cho sản xuất vụ Xuân 2018; tổ chức liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao; tập trung tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao theo mô hình cánh đồng 1 giống, áp dụng quy trình canh tác cải tiến SRI …

Hiện, xã Xuân Phương (Phú Bình) đã thực hiện dồn điền được 90/92ha của 884 hộ; đào đắp mới trên 13km đường nội đồng, đường bờ vùng bờ thửa; đào đắp mới 10 tuyến kênh tưới tiêu với chiều dài 3.500m; cải tạo nâng cấp 4 tuyến kênh mương tưới tiêu với tổng chiều dài trên 2.000m

Sau báo cáo thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn của huyện Phú Bình và lãnh đạo UBND tỉnh, ý kiến tham gia của đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc tỉnh Thái Nguyên chọn huyện Phú Bình làm thí điểm việc dồn điển đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn là phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đúng với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn nên bước đầu đã có những thuận lợi, được người dân đồng thuận ủng hộ cao. Tuy nhiên, đây là mô hình thí điểm của tỉnh nên việc chỉ đạo của các cấp còn có sự lúng túng; trong quá trình tập hợp, tổng hợp, phân công chức năng nhiệm vụ chưa được kịp thời. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã lưu ý các cấp trong việc tập hợp các nguồn lực cho cánh đồng mẫu lớn không chỉ riêng nguồn ngân sách mà cần lồng ghép các nguồn lực đầu tư khác. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, tạo năng suất cao trong nông nghiệp cần được thực hiện đúng quy trình trên cơ sở định mức được phê duyệt chặt chẽ của Ban chỉ đạo, có thẩm định của các cơ quan chức năng, phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn. Về phía tỉnh sẽ có hỗ trợ theo cách lồng ghép tất cả các nhiệm vụ cho nông nghiệp trên địa bàn theo cơ chế, không dàn trải theo hướng phân tán; huy động thêm xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp. Với ý kiến của huyện Phú Bình, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho UBND tỉnh thẩm định lại, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy vào thời gian sớm nhất. Đồng chí Chủ tịch cũng đã giao Sở KH&ĐT nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh nhanh chóng tổ chức xúc tiến đầu tư; giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện…

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phú Bình để đánh giá tình hình dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại huyện

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao tinh thần, chủ trương linh hoạt, sáng tạo, khẩn trương và kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong việc ra văn bản chỉ đạo huyện Phú Bình thực hiện thí điểm về việc dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn; đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm chính trị của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Phú Bình về tiếp thu chủ trương của tỉnh, thăm quan học tập kinh nghiệm tại các địa phương để vận dụng vào tình hình thực tiễn tại địa phương cũng như ban hành văn bản, lựa chọn 3 xã để thực hiện thí điểm mô hình; hoan nghênh tinh thần đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân. Nhấn mạnh đề xuất, kiến nghị của huyện về ban hành chủ trương, kinh phí thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng tình thống nhất về mặt chủ trương, đồng thời lưu ý trong việc cộng đồng trách nhiệm giữa chính quyền – doanh nghiệp – người dân. Bên cạnh mặt tích cực, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra một số tồn tại như: Việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đây là một yêu cầu cấp thiết của nông nghiệp, nông dân, mặc dù có chỉ đạo nhưng trong thực hiện các cấp, ngành chưa thống nhất, chưa đồng bộ, chưa sâu xát và có phần lúng túng. Do đó, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các cấp cần xác định chủ trương của Đảng, Nhà nước ở văn bản nào, khái niệm, mục đích yêu cầu tại từng địa phương ra sao và xác định rõ cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này… Chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đề nghị UBND tỉnh: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tiễn kết quả của Phú Bình, kết quả thăm quan các tỉnh của các Đoàn trong tỉnh có báo cáo cụ thể với Tỉnh ủy; ra kết luận giao cho Sở NN&PTNT chủ trì, rà soát lại tất cả các văn bản pháp luật có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa để hệ thống lại, tham mưu cho UBND tỉnh; sớm tham mưu cho Tỉnh ủy ra văn bản, chỉ thị hoặc nghị quyết để chỉ đạo tỉnh nói chung và huyện Phú Bình nói riêng; sớm nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách trong lãnh đạo chỉ đạo, quản lý điều hành, sử dụng kinh phí. Đối với huyện Phú Bình, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, trên cơ sở kết quả của 3 xã đang thực hiện dồn điển đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn, kết quả thăm quan các tỉnh, đồng chí Trần Quốc Tỏ yêu cầu huyện: Chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết từ cấp xã đến cấp huyện để đánh giá, chia sẻ, thảo luận nhằm tổng hợp được những ý kiến có trách nhiệm, tâm huyết nhất, những ý kiến hay thiết thực và phù hợp nhất cho thực hiện mô hình thí điểm này; tiếp tục chỉ đạo, vừa dồn điền đổi thửa, vừa xây dựng kênh mương, vừa phân đất cho người dân để khai thác sử dụng; tiếp tục xây dựng giao thông bờ vùng, bờ thửa, kiên cố hóa kênh mương, đồng thời chủ động đề nghị, đề xuất UBND tỉnh và các sở ngành liên quan tạo cơ chế hỗ trợ, tiến hành các thủ tục cấp bìa đỏ cho người dân yên tâm thực hiện mô hình...
Trần Nhung – Thanh Hiếu

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.