Thứ Năm, 9/7/2020
Hội thảo xây dựng Quy định thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên
12/3/2018 16:7' Gửi bài này In bài này

Các đại biểu dự Hội thảo.

Dự thảo Quy định thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên năm 2018 do Ban thi đua – Khen thưởng tỉnh xây dựng gồm 7 chương, 29 điều quy định cụ thể, chi tiết về các quy định thi đua khen thưởng. Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung: Bố cục tổng thể của dự thảo, của từng chương, điều. Tổng thể nội dung dự thảo. Nguyên tắc khen thưởng đối với người đứng đầu. Nguyên tắc, tỷ lệ đề nghị khen thưởng đối với người lao động trực tiếp. Nguyên tắc về số lượng khen thưởng cấp tỉnh đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc tỉnh. Nguyên tắc về số lượng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc tỉnh. Số lượng khen thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh. Đối tượng khen thưởng tập thể Lao động xuất sắc. Số lượng đề nghị khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Số lượng đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với hộ gia đình... 
Ban Dự thảo Quy định đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh.
Quy định này được ban hành sẽ thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Quy định và Hướng dẫn một số nội dung về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên.
Việt Hoa
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.