Thứ Năm, 9/7/2020
Phiên họp thứ 19, UBND tỉnh: Nghiêm túc làm rõ các nhiệm vụ chưa hoàn thành
5/4/2018 17:20' Gửi bài này In bài này

Phiên họp toàn thể lần thứ 19 UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

Các đại biểu đã nghiên cứu và cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2018 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018; Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020; Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020; Đề án thí điểm mô hình trường chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020; Báo cáo đề xuất hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở các trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; Báo cáo, đề xuất việc ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)…
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rà soát các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong quý I để có biện pháp khắc phục, điển hình như: Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên & Môi trường; huyện Đồng Hỷ…
Đ/c Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo báo cáo đề án thí điểm mô hình trường chất lượng cao 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Kết luận số 233-KL/TU ngày 10/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;
Tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; 
Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09/3/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".
Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, thu hút tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và những năm tiếp theo.
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý đối với các dự án có vi phạm đã được kiểm tra, kết luận và tiếp tục thực hiện việc kiểm tra đợt 2 đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.
Sở, Ban, ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiến độ; tăng cường triển khai áp dụng các chỉ số đánh giá để chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời đối với công tác cải cách hành chính. Đề cao trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp đối với đội ngũ cán bộ công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử, tăng số lượng cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3, 4; đầu tư một cửa hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở các Sở, ngành, UBND cấp xã. Tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)…tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. 
Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dung quyền tự do ngôn luận; triển khai đồng bộ các giải pháp trong bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng...

Ngọc Khuê


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.