Thứ Sáu, 10/7/2020
Hội Nhà báo Việt Nam: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và Thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
20/4/2018 9:45' Gửi bài này In bài này

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong năm 2017, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Hoạt động của Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của  một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo, tạo nên sức lan tỏa trong đời sống xã hội.


Đồng chí thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, 68 năm qua, các thế hệ người làm báo luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Năm 2017 là năm đầu tiên các cấp Hội triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18. Trong điều kiện nhiều thuận lợi, nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức, Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Phát huy các kết quả đạt được, năm 2018 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội Nhà báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Trong năm 2017, Hội cũng đã kết nạp được gần 3.200 hội viên mới, sàng lọc được hơn 5.000 trường hợp không đủ tiêu chuẩn cấp đổi thẻ nhà báo; Thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua HNBVN đã phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, triển khai có hiệu quả các chương trình, hành động công tác Hội, tạo hiệu ứng tích cực, toàn diện trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đặc biệt, tôi đánh giá cao những nỗ lực sáng tạo của HNBVN trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam”. 
Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá cao việc HNBVN đã đưa vào sử dụng ứng dụng theo dõi việc gỡ, sửa bài trên báo điện tử, góp phần quản lý báo chí hiệu quả, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “Sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” của các cơ quan báo chí trong thời gian qua…  
Đồng chí cho rằng, tất cả những biện pháp đó đã tạo chuyển biến mới trong hoạt động của Hội Nhà báo, góp phần tích cực chấn chỉnh kỷ cương trong hoạt động báo chí, khích lệ tinh thần cống hiến của các nhà báo vì lợi ích tối cao của đất nước và nhân dân…
Hội nghị tiếp tục với phiên tham luận; Với tinh thần trách nhiệm cao cùng kinh nghiệm thực tiễn của mình, tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế,  khuyết điểm, xác định rõ các nguyên nhân; đồng thời thảo luận, hiến kế, đề xuất giải pháp đột phá nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức HNBVN.
Rất nhiều vấn đề “nóng” đã được đưa ra, thảo luận tại Hội nghị. Trong đó, các đại biểu đã đưa ra những khó khăn, trở ngại trong hoạt động của các cấp Hội khi Điều lệ Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa X chưa được thông qua; Những trăn trở của các cơ quan báo chí, các nhà báo trước Đề án Quy hoạch báo chí từ nay đến năm 2025; Việc phát huy vai trò của báo chí, nhà báo - hội viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Cách thức thực hiện cũng như vai trò của cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương đối với việc quản lý phóng viên thường trú; tăng cường công tác giáo dục đạo đức các hội viên - nhà báo và có quy định riêng về trách nhiệm của hội viên - nhà báo khi tham gia mạng xã hội; Thách thức của báo chí trong cuộc cách mạng 4.0…
Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã cho biết một nội dung quan trọng là Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Quyết định số 979/QĐ-HNBVN về việc chuyển hội viên là phóng viên thường trú về sinh hoạt hai chiều tại các Hội địa phương, nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, đội ngũ phóng viên thường trú tại địa phương. 
Sắp tới, HNBVN sẽ có hướng dẫn cụ thể, xin ý kiến của các cấp Hội và sẽ ban hành Quy định này để thực hiện. Tháo gỡ được vấn đề này, kỳ vọng sẽ góp phần “thanh lọc môi trường truyền thông”, tạo bước chuyển biến tích cực, thúc đẩy sự phát triển của báo chí Việt Nam.
Cũng tại Hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội X, Hội Nhà báo Việt Nam”.
Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề hoạt động của năm 2018, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cấp hội đầu tư nghiên cứu, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tiễn của đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động hội cũng như chất lượng báo chí, trong đó cần nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm.
Theo đó, báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ vũ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.


Đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch HNBVN trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân


Đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch HNBVN  trao Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017 cho 9 đơn vị

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN cùng đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch HNBVN trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể.

Nhân dịp này, 6 cá nhân được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước.
Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Tập thể hội xuất sắc và Cờ Thi đua năm 2017 cho 9 đơn vị; tặng Bằng khen cho 33 tập thể hội và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng hội năm 2017. Trong đó, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên vinh dự nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam, 3 cá nhân thuộc các Chi hội, Liên chi hội tại Thái Nguyên nhận Bằng khen cá nhân của Hội Nhà báo Việt Nam
Ngày15/4 đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác Nghiệp vụ, công tác Hội và công tác Văn phòng: Đây là dịp để các đại biểu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực, phát huy những cách làm mới, khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội hiệu quả hơn, thiết thực hơn. 
Ngày 16/4, Đoàn đại biểu đã hành trình về Quê Bác (xã Nam Đàn, Nghệ An) để dâng hương tưởng nhớ Bác.
Hoàng Thi

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.