Thứ Năm, 2/4/2020
Triển khai công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
23/5/2018 14:45' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7 tới các cơ quan báo chí, tuyên truyền.

Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là Hội nghị rất quan trọng, vì thế trước khi diễn ra Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị. Các cơ quan báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phát huy ưu thế các loại hình báo chí để mở rộng tuyên truyền với mục đích đưa nghị quyết sớm vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Tuyên giáo đã thông tin nhanh nội dung các Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh, tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 26 đã nêu tình hình, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và 8 giải pháp chủ yếu về công tác cán bộ. Thực hiện những nhiệm vụ, giáp chủ yếu cần tập trung vào 2 trọng tâm và 5 đột phá. 
Đại diện các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết trung ương 7 phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí; Đồng thời, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chuyên trang, chuyên mục; Đăng tải toàn văn Nghị quyết; động viên, đôn đốc các nhà báo, hội viên tích cực tham gia các cuộc thi viết như: Giải báo chí mang tên Búa Liềm Vàng, Giải báo chí Quốc gia, Báo chí phòng chống tham nhũng... góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo yêu cầu các cơ quan báo chí ngay sau hội nghị này xây dựng kế hoạch tuyên truyền của cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí, tuyên truyền Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương khóa XII cần gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.