Thứ Tư, 8/7/2020
Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
25/6/2018 14:49' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nêu rõ: Là những người cầm bút có sứ mệnh tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống, dẫn dắt định hướng dư luận quần chúng nhân dân góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội, các hội viên- nhà báo Thái Nguyên cần nắm vững 3 Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Từ đó, gắn Nghị quyết với thực tiễn cuộc sống để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết và phản ánh trung thực những vướng mắc cần được tháo gỡ của cơ sở để trung ương kịp thời chỉ đạo. Do vậy, ngoài việc được học tập, triển khai Nghị quyết, các nhà báo hội viên cần xây dựng cho mình một chương trình hành động cụ thể, viết bài thu hoạch bày tỏ suy nghĩ và hành động của cá nhân góp phần thực hiện thành công Nghị quyết.

Đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên,  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt nội dung của 3 Nghị quyết:  Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ở mỗi một Nghị quyết, các đại biểu được nghe truyền đạt rõ về tình hình và nguyên nhân, quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của báo chí trong việc tuyên tuyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã nêu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Sau Hội nghị, các nhà báo, hội viên, người làm báo sẽ viết bài thu hoạch theo quy định và tích cực thông tin, tuyên truyền để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Hoàng Thi
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.