Chủ Nhật, 5/7/2020
Tập trung học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII
28/6/2018 16:40' Gửi bài này In bài này
Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin những điểm mới của pháp luật và kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện năm 2018; dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đối với thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian qua. 
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin một số nội dung về công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian quan, nhiệm vụ, giải páhp trọng tâm thời gian tới.
Về định hướng tuyên truyền tháng 7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc tập trung vào việc tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Kết luận số 23-KL/T W ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đảng. Kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, tập trung tuyên truyền nhấn mạnh những kết quả quan trọng, những cải tiến, đối mới của kỳ họp. Tiếp tục tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên 2018; tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đất nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018...

Thu Quỳnh

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.