Thứ Sáu, 10/7/2020
Tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng
16/7/2018 8:0' Gửi bài này In bài này

Các đại biểu dự Hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Khối có tính kế hoạch và toàn diện trên các mặt công tác. Các cấp uỷ cơ sở chủ động trong việc lãnh đạo chuyên môn và các đoàn thể triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của cơ quan đơn vị. Lãnh đạo các chi, đảng bộ tập trung chỉ đạo chuyên môn tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức tốt các nội dung công tác lớn trong 6 tháng như: Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018... Tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án lớn của tỉnh, các chỉ tiêu khó thực hiện đã được xác định qua đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (2015-2020). Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định; tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt, đường thuỷ ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông; an toàn giao thông đường bộ giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ.
Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo 100% chi, đảng bộ tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với ba nội dung trọng tâm: Triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; biểu dương 15 tập thể và 25 cá nhân điển hình tiên tiến...
Trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ Khối đã tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho 302 bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng uỷ cơ sở; 01 lớp cho 81 cấp uỷ viên và uỷ viên uỷ ban kiểm tra cơ sở. Xét kết nạp mới 81 quần chúng ưu tú và chuyển đảng chính thức cho 68 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đi và đến cho 175 lượt đảng viên. Xét làm thủ tục đề nghị Tỉnh uỷ tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 14 đảng viên, 45 tuổi đảng cho 1 đảng viên...
Về phương hướng nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm, Đảng uỷ Khối tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác do cấp trên chỉ đạo, các nhiệm vụ theo Nghị quyết 05 của Đảng uỷ Khối và chương trình công tác năm 2018; Tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Đề án 09-ĐA/TU ngày 29/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 18 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19, 20, 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, học tập nghị quyết và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo chất lượng; Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trọng tâm nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; Triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp trên và của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối...

Thu Quỳnh

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.