Thứ Sáu, 10/7/2020
Tuyên truyền ổn định tình hình an ninh
16/7/2018 14:47' Gửi bài này In bài này


Hình ảnh tuyên truyền về Luật an ninh mạng- Ảnh nguồn Internet

Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ hơn các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến dự thảo Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Định hướng tư tưởng để đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia biểu tình, chống phá, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự.
Tuyên truyền tư tưởng, quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước về an ninh mạng. Tuyên truyền những nội dung liên quan đến Luật An ninh mạng và sự cần thiết ban hành Luật, mục đích, ý nghĩa của Luật. Khẳng định việc ban hành Luật An ninh mạng là thể chế hoá chủ trưong, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tuyên truyền những quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng các đơn vị hành chính kinh tế đặc biết, cụ thể hoá Hiến pháp năm 2013 về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; xây dựng thể chế đột phá, đủ sức cạnh tranh quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Cấp uỷ cơ sở tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm nội dung trong các văn bản của tỉnh đã ban hành về tăng cương đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; công văn của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh định hướng công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thu Quỳnh

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.