Thứ Bảy, 30/5/2020
Hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cốt lõi để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
23/11/2018 13:57' Gửi bài này In bài này


Điểm cầu trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 8 khóa XII tại Tỉnh ủy Thái Nguyên

Từ ngày 02 đến ngày 06- 10- 2018, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Trong thời gian làm việc buổi sáng, các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ đã giới thiệu một cách chi tiết, nội dung tiêu biểu và quá trình thực hiện 2 Nghị quyết . Đó là Nghị quyết số 08 về : Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 37 về tình hình kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Chiều ngày 23/11, các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sẽ dược học tập, quán triệt Nghị quyết 37 về: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết trung ương 8 khóa XII ở các điểm cầu nói chung và Thái Nguyên nói riêng đã tập trung nghiêm túc tiếp thu, hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề mới, cốt lõi của các Nghị quyết để tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình.

 Việc học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đảng theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hà Nội đã trở thành nề nếp, có kết quả tốt và một việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện cao tinh thần tiết kiệm chống lãng phí./.

Kim Quy
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.