Thứ Bảy, 4/7/2020
Tăng cường thông tin, tuyên truyền và quản lý nhà nước về báo chí
28/11/2018 10:32' Gửi bài này In bài này


Các nhà báo tác nghiệp tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai.

Năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh dự ước đạt và vượt kế hoạch đề ra, là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Thái Nguyên duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung cả nước. Có được kết quả đó là do sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân và các cơ quan báo chí. Để kịp thời đồng viên, khích lệ những tập thể cá nhân, điển hình, tiếp tục tạo sự đồng thuận trong xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị: Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị; có hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp để nhân lên những việc làm tốt. Thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội.
2. Báo Thái Nguyên, Đài PTTH tỉnh, Báo Văn nghệ, Trung tâm thông tin tỉnh: Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền về những thành tựu, nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tháng cuối năm 2018, những điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng do đơn vị đảm nhiệm, nhằm góp phần tạo ra không khí vui tươi, khích lệ phong trào thi đua lao động, sản xuất và đồng thuận trong xã hội.
Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Thu Quỳnh

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.