Thứ Bảy, 25/5/2019
Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay
3/12/2018 9:3' Gửi bài này In bài này


Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 9 ý kiến tham luận làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn vận dụng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; hiến kế cho Đảng ủy Khối trong tổ chức thực hiện để vận dụng tác phẩm vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Xuân Hựu yêu cầu sau Hội nghị này cấp ủy, các tổ chức đảng, các đoàn thể thuộc Khối tổ chức chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên những nội dung cốt lõi, giá trị, ý nghĩa của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; phấn đấu mỗi chi bộ tổ chức ít nhất 1 buổi sinh hoạt có nội dung chuyên đề về tác phẩm gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

Hồng Hải

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.