Thứ Ba, 31/3/2020
Đài PT-TH Thái Nguyên quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)
14/1/2019 17:4' Gửi bài này In bài này

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH tỉnh yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động cần nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8; từ đó bám sát vào các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp để vận dụng vào hoạt động thực tiễn.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động của Đài và Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh đã được truyền đạt nội dung của Nghị quyết về Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ...

Các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) rất quan trọng, đề cập tới những vấn đề to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Trong đó, nội dung chuyên đề về Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” là một trong những nội dung mới, quan trọng.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp các cán bộ, viên chức, người lao động Đài PT-TH Thái Nguyên và Hội Nhà báo hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi để có thêm kiến thức làm tốt công tác tuyên truyền, đưa các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân có hiệu quả, chất lượng, gắn với đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Hồng Hải

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.