Chủ Nhật, 5/7/2020
Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019): Nhân lên niềm tin chiến thắng
2/5/2019 7:52' Gửi bài này In bài này

Những chuyển động sinh sôi, dự cảm, trăn trở và ước vọng góp phần làm nên bản sắc đa dạng, hấp dẫn và hứa hẹn. Và cũng chính từ đó, khát vọng bùng lên…

1. Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi, là bệ đỡ để chúng ta có thêm bản lĩnh, niềm tin vượt lên khó khăn, gian khổ, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Chiến thắng đó còn là động lực để chúng ta vươn ra biển lớn trong cuộc hội nhập quốc tế. Hơn 4 thập kỷ sau ngày thống nhất đất nước, nhất là sau hơn 30 năm đổi mới, bằng quyết tâm, bằng nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện… nước ta đã vượt qua ngưỡng nước nghèo và trở thành nước có thu nhập trung bình.

Nhiều năm liên tục, nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng cao, trở thành nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh trong khu vực. Dẫu gặp không ít khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08% - mức cao nhất trong một thập kỷ qua; xuất khẩu đạt 238 tỷ USD, xuất siêu đạt mức kỷ lục, 7,2 tỷ USD; tỷ lệ nợ công/GDP giảm mạnh; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4%, là năm thứ ba liên tiếp đạt mức dưới 4%; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt kỷ lục hơn 60 tỷ USD. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 2018 ước đạt hơn 5,5 triệu tỷ đồng (khoảng hơn 240 tỷ USD), gấp hơn 1,3 lần năm 2015. GDP bình quân đầu người đạt 2.580 USD, tăng thêm gần 200 USD so với năm 2017. Phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy với hơn 132.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Ngành Du lịch đón gần 15,6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 620.000 tỷ đồng, từng bước phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước...

Nói một cách tổng quát, năm 2018 chúng ta đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu (trong đó có chín chỉ tiêu vượt kế hoạch). Tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên. Việc thực hiện thành công mục tiêu kép về tăng trưởng, kiềm chế lạm phát... đã tạo dư địa thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội. Kết quả tích cực đó đã tạo hiệu ứng lan tỏa, củng cố niềm tin của nhân dân, của các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. Chúng ta đã, đang và sẽ thực hiện được di nguyện của Bác Hồ là sau ngày thắng lợi sẽ “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

44 năm sau ngày thống nhất đất nước, hùng khí của chiến thắng 30/4/1975 vẫn mãi mãi là nguồn động lực tinh thần to lớn để đất nước ta, dân tộc ta vững bước trên con đường tiến lên phía trước trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 4 Khóa XI, Khóa XII. Đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu trên tinh thần không có vùng cấm, không có biệt lệ, dù người đó là ai.

Empty

2. Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua. Lớp người sinh ra trong thập kỷ 70 của thế kỷ trước, thập kỷ của thống nhất đất nước, giờ đã có nhiều tên tuổi thành những nhà lãnh đạo, quản lý, những nhà khoa học, văn nghệ sỹ nổi danh, không chỉ trong phạm vi nước Việt Nam, mà còn vang danh trên thế giới. Một đội ngũ doanh nhân thế hệ 7x giờ đang chiếm tỉ trọng cao nhất trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất. Họ có bóng dáng của công dân toàn cầu, nghĩ lớn, làm lớn, và thực sự đã là đầu tàu cùng với lớp trước, lớp kế sau, làm nên rường cột của kinh tế và phát triển của đất nước hiện nay và trong chặng đường sắp đến… “Non sông một dải, nhân tâm một lòng” - Khát vọng lớn lao ngàn đời này của dân tộc càng cần được hun đúc và bồi đắp trong thời điểm hiện nay.

Cuộc chiến chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm hiện nay với những bước đi quyết liệt và hiệu quả cho thấy nhân tâm đang tụ lại… Khi người dân tin tưởng vào phẩm cách, trí tuệ, sức mạnh và quyết tâm của những người lãnh đạo đất nước trong công cuộc chiến đấu chống tha hóa, thì cũng là lúc nhân tâm được thắp lên.

Những chủ trương, chính sách lấy lợi ích khoan thư sức dân, động viên mọi người dân phát triển và làm giàu, đóng góp vào sự phát triển và giàu mạnh như những hiệu triệu của thời kỳ mới. Việc công khai, minh bạch, dân chủ thực sự trong những quyết sách quan trọng sẽ nhân lên lòng tin yêu của người dân đối với Nhà nước của mình, sẽ bồi đắp bền vững vào nhân tâm. Có lẽ, chưa bao giờ, đất nước hội được nhiều những yếu tố để phát triển và cất cánh như hiện nay.

3. Có thể nói chưa bao giờ chuyện đấu tranh phòng, chống tham nhũng được nói nhiều như lúc này. Bởi ai cũng hiểu tham nhũng là “giặc nội xâm” - là mối đại họa làm hao mòn nguồn lực, làm suy sụp rường cột quốc gia, làm băng hoại đạo đức đảng viên - những người vốn được dân tin, dân yêu vì đạo đức trong sáng, quên mình vì dân, vì nước. Cuộc đấu tranh mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước triển khai ráo riết, quyết liệt trong suốt 3 năm qua, ban đầu cũng có những hoài nghi, nhưng càng ngày, động cơ, mục đích và tín hiệu càng sáng rõ. Đó là cuộc đấu tranh một mất một còn bằng tất cả tâm huyết của toàn Đảng toàn dân để tiêu diệt cho bằng hết “giặc nội xâm”, vì mục tiêu làm cho Đảng sạch Nước mạnh.

Cột cờ lũng cú. Ảnh: T.L

Cột cờ lũng cú. Ảnh: T.L

Và không chỉ dừng lại ở câu chuyện đốt lò, thiêu tham nhũng, Đảng ta đang nhóm lên niềm tin mãnh liệt trong mọi giai tầng xã hội khi vạch ra một lộ trình minh bạch thông qua Đề án về Chiến lược công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết đội ngũ cán bộ cấp chiến lược… do Trung ương bàn định tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nói khái lược về chiến lược cán bộ, thì thế nước đang lên mạnh mẽ, lòng dân đang kỳ vọng và đợi chờ. Cả hai đang đòi hỏi “Đảng mệnh”, tức sứ mệnh cầm quyền của Đảng cũng phải đổi mới xứng đáng, thật sự ngang tầm với lịch sử, với khát vọng đồng bào. Nói cách khác, thiên đang thời, địa đang lợi và nhân đang hòa! Nhìn rộng ra, Chiến lược này là đại sự bảo đảm công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ thành công, trong tầm nhìn tới năm 2030 – năm Đảng ta tròn 100 năm.

Hoặc là bây giờ hoặc khó có thời điểm nào tốt hơn! Tất cả để góp phần xây nền, tạo móng cho Đại hội XIII của Đảng và các Đại hội tiếp theo, đúng lộ trình của công cuộc đổi mới mà Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng hoạch định. Đó cũng là khát vọng của muôn dân về một bảo đảm căn bản cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững của quốc gia - dân tộc Việt Nam ta, trong tương lai, tới khi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta tròn 100 năm, vào năm 2045.

Niềm tin đã, đang và sẽ là nguồn gốc, động lực cho mọi hành động của Đảng ta, cho cuộc đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Người dân vui mừng khi thấy niềm tin lâu nay bị đánh mất đâu đó, giờ đang được Đảng chuộc lại. Đảng đang chứng tỏ uy tín, năng lực lãnh đạo trong cuộc đấu tranh mấy mươi năm giành độc lập dân tộc. Giờ Đảng ta vẫn tiếp tục khẳng định vị thế trong việc lãnh đạo đất nước tiến tới mục tiêu quốc phú, dân cường, khi biết nhân lên niềm tin chiến thắng.

Huy Khánh

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.