Thứ Tư, 26/2/2020
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024: “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”
17/7/2019 16:17' Gửi bài này In bài này
Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đến dự Đại hội có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thành thị; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động cùng 268 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành tốt các kế hoạch, chương trình hành động đề ra trong nhiệm kỳ: Cụ thể trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai gắn với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt được kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được Ban Vận động, UB MTTQ các cấp triển khai sâu rộng, được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng,Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội huy động được 506 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2017, UB MTTQ tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ phát động  “Tháng cao điểm Vì người nghèo” hưởng ứng phong trào “cả nước chung tay Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tạo nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong 2 năm đã vận động được 45 tỷ đồng, trao tặng 32.000 suất quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bệnh nhân nghèo...; Phát huy hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội.hoạt động đối thoại giữa Nhân dân với Người đứng đầu chính quyền cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cơ chế, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận ngày càng được hoàn thiện, tạo tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động MTTQ các cấp.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng, củng cố vững chắc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận và thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đại hội cũng đã nghe các bài tham luận của lãnh đạo UBND tỉnh, cán bộ ủy ban MTTQ các cấp và các thành viên về những kinh nghiệm hay, những giải pháp trong công tác phối hợp, đổi mới nội dung, phương thức vận động nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ tới. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của MTTQ trong việc phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, MTTQ tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát; tích cực đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện ; tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước...

Các đồng chí Ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

Đại hội đã hiệp thương, cử 74 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV; hiệp thương cử 7 đại biểu tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong phiên họp thứ nhất, hội nghị đã hiệp thương nhất trí cử Ban Thường trực gồm 8 đồng chí, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Ngọc Linh, Đàm Quang Tuyến được cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Đại hội

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy trao tặng Đại hội Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam trao tặng cho Ủy ban MTTQ tỉnh bức ảnh Bác Hồ với bác Tôn Đức Thắng - Biểu tượng thiêng liêng của Khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đại hội, Bức trướng gồm 8 chữ: “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”; Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ giai đoạn 2014-2019. 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Thành công của Đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chu đáo về mọi mặt của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV; sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên; sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và sự quan tâm động viên của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt là sự đóng góp trí tuệ, công sức của 268 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân về dự Đại hội. Thành công của Đại hội là nguồn động lực to lớn để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội kêu gọi các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, hăng hái thi đua hành động cách mạng; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo ra sức mạnh tổng hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững. Trước mắt, bằng những hành động thiết thực, thi đua lập tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồng Hải - Hoàng Thi


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.