Thứ Hai, 24/2/2020
Đôn đốc triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên”
12/9/2019 16:37' Gửi bài này In bài này
Theo nội dung văn bản này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để nghị cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở đôn đốc, hướng dẫn đảng viên và quần chúng tích cực tham gia Cuộc thi, chú trọng việc phổ biến cuốn Lịch sử Đảng bộ khối đã được phát hành; tiến hành lựa chọn bài thi chất lượng và có báo cáo đánh giá kết quả việc tổ chức Cuộc thi ở cấp cơ sở gửi về Đảng ủy Khối theo quy định.
Đối tượng dự thi là các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Mỗi tập thể, cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi; mỗi chi bộ cơ sở lựa chọn ít nhất 01 bài dự thi; mỗi đảng bộ cơ sở lựa chọn ít nhất 02 bài dự thi có chất lượng nhất của đơn vị gửi về Đảng ủy Khối. Người dự thi trả lời 5 câu hỏi về lịch sử 65 năm Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (1954 - 2019) do Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Đảng bộ Khối ban hành theo hình thức bài viết tay bằng tiếng Việt.
Cuộc thi bắt đầu từ ngày 04/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức phát động, chấm, trao giải Cuộc thi ở cấp mình; Ban Tổ chức sẽ tổng kết, trao giải Cuộc thi cấp Đảng bộ Khối vào tháng 11/2019.
Đây là dịp để các Chi đảng bộ tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền cung cấp tài liệu về lịch sử 65 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Khối cho đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng của đơn vị.
Thu Quỳnh

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.