Thứ Bảy, 18/1/2020
Phiên họp thứ 34 UBND tỉnh: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu
5/11/2019 18:6' Gửi bài này In bài này
Đ/c Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Các đại biểu dự họp đã đóng góp ý kiến vào: Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025; Báo cáo kết quả tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, phương án phân bổ năm 2020; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua quyết định chủ trương đầu tư thực hiện Dự án đường vành đai công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức PPP - Hợp đồng BT; Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII… 

Đ/c Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo kết quả tiến độ triển khai các dự án 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự ước kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 cụ thể như sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,92% (kế hoạch là 9%); Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng;  Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 739,442 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8 % so với cùng kỳ, bằng  99,4% kế hoạch; Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 27,636  tỷ USD, tăng  11,2% so với năm 2018, bằng  100,2% so với kế hoạch;  Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt  15.000 tỷ đồng, bằng  99,5% so với năm 2018 và bằng  100% so với dự toán; Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 so với năm 2018 là 3,95 %, đạt xấp xỉ kế hoạch đề ra (kế hoạch là  4%); Giá trị sản phẩm/1 ha đất nông nghiệp trồng trọt năm 2019 ước đạt 100 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra, tăng 3,8 triệu đồng so với năm 2018; Đến ngày 21/10/2019 đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho trên 616 doanh nghiệp; Cấp mới 17 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 352,8 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI lên 143 dự án, với tổng vốn đăng ký 8.031,8 triệu USD. 
Đ/c Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị tăng cường công tác tiếp công dân
UBND tỉnh cũng đã đề ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020. Trong đó, nhấn mạnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Thực hiện một số giải pháp đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; thực hiện các giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí …

Ngọc Khuê
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.