Thứ Sáu, 22/3/2019
Thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Thái Nguyên năm 2017
3/8/2017 15:30' Gửi bài này In bài này

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Phú Đô (huyện Phú Lương), là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền xã.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy, vẫn còn một số trục nội dung nằm trong số những tỉnh đạt điểm thấp, đó là kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và thủ tục hành chính công. Quá trình triển khai thực hiện cho thấy, một số cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ được chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện, nhiều nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
Để chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên ổn định và có thứ hạng cao trong năm 2017 và thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo:
- Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị dịch vụ công, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tuyên truyền trong quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, nắm rõ quyền, nghĩa vụ công dân; Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện cho người dân nâng cao hiểu biết về quyền dân chủ, công khai minh bạch theo quy định; tích cực giám sát, tự nguyện đóng góp xây dựng các công trình công cộng; Đánh giá sự cần thiết và hiệu quả của Ban Thanh tra nhân dân nhằm tăng cường cơ chế giám sát của người dân và đặc biệt tăng cường đối thoại và nâng cao hiệu quả các cuộc tiếp xúc với người dân; Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình lập và truyền thông về danh sách hộ nghèo, việc công bố, công khai thu, chi ngân sách cấp xã, lập và truyền thông quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất ở cấp xã; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giám sát thực thi công vụ đối với công chức thuộc quyền quản lý; thực hiện các biện pháp, giải pháp ngăn ngừa giảm thiểu, phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức; Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thật sự công bằng, công khai, dân chủ, khách quan.
- Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu xây dựng các biện pháp, giải pháp tăng cường kiểm soát, phòng, chống tham nhũng trong giải quyết thủ tục hành chính, tuyển dụng công chức, viên chức...
- Công an tỉnh tham mưu tăng cường các giải pháp, biện pháp ngăn ngừa, trấn áp các loại tội phạm về trộm cắp, cướp giật tài sản..., giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
 - Sở Y tế tham mưu nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế công, tăng số giường bệnh cho bệnh viện tuyến huyện, giảm thời gian chờ được khám, chữa bệnh cho người dân; cải tạo, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại các bệnh viện, đặc biệt quan tâm chú trọng tới người thuộc diện hưởng chế độ, chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi…
- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công về giáo dục, đào tạo, cải thiện toàn bộ điều kiện tối thiểu của trường tiểu học, đặc biệt là tiêu chí sĩ số lớp, chấn chỉnh tình trạng giáo viên ưu ái, thiên vị học sinh tham gia các lớp học riêng, công khai các khoản thu, chi của trường, lớp với phụ huynh học sinh. Nghiêm túc chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí không đúng quy định.
- Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp kiểm soát thủ tục hành chính, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các quy định không phù hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định.
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nghiên cứu sâu nội dung chỉ số PAPI trên trang www.papi.org.vn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên.

Ngọc Khuê

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.