Thứ Tư, 14/11/2018
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII: Chưa tăng kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù cấp xã và các đoàn thể ở xóm, bản, tổ dân phố
4/12/2017 10:55' Gửi bài này In bài này
Nội dung cụ thể như sau:
Cử tri các địa phương đề nghị tỉnh tăng kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù cấp xã: Theo Điều 3 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quy định: “Tổ chức, hoạt động của hội được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: Tự nguyện, tự quản; Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; Tự bảo đảm kinh phí hoạt động; Không vì mục đích lợi nhuận; Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội ”.
Do vậy đề nghị của cử tri sẽ không có cơ sở để UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Về đề nghị tăng mức hỗ trợ hoạt động cho các đoàn thể ở xóm, bản, tổ dân phố: Năm 2016, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2017, trong đó kinh phí chi hoạt động của 05 chi hội (Ban Công tác Mặt trận, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) ở xóm thuộc xã đặc biệt khó khăn và xóm đặc biệt khó khăn phân bổ mức 2 triệu đồng/chi hội/năm, mức tối đa theo quy định tại Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Do mức chi hỗ trợ đã kịch khung quy định nên không thể tăng mức hỗ trợ theo như kiến nghị của cử tri. 


Một buổi họp nhân dân tại xóm La Nạc, xã La Bằng, huyện Đại Từ.

Về tăng mức hỗ trợ cho Cộng tác viên Dân số - Gia đình và Trẻ em: Năm 2015, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015, trong đó điều chỉnh mức hỗ trợ cho 06 chức danh gồm Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc, Trưởng 04 đoàn thể chính trị - xã hội ở xóm, tổ dân phố và Cộng tác viên Dân số - Gia đình- Bảo vệ, chăm sóc trẻ em với tổng kinh phí khoảng 51,7 tỷ đồng/năm, tăng so với trước là 35,3 tỷ đồng/năm. Như vậy, Cộng tác viên Dân số - Gia đình- Bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được tỉnh quan tâm và mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là phù hợp với điều kiện cân đối ngân sách của địa phương hiện nay. Việc đề nghị tăng mức hỗ trợ vào thời điểm hiện tại chưa thể thực hiện được.

Đối với đề nghị bổ sung quy định về hỗ trợ kinh phí cho Phó Chủ tịch Hội Khuyến học, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam, Phó Chủ tịch Hội Đông y và Chi hội trưởng các hội này ở cơ sở: Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể mức thù lao hằng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu. Hiện nay chưa có quy định về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Chi hội trưởng Chi hội có tính chất đặc thù ở cơ sở.
Mặc khác, theo Điều 3 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Kết luận số 64/KL-TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã nêu rõ: “Quy định chặt chẽ và tổ chức và hoạt động của các hội theo các nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật”.
Vì vậy, chưa đủ cơ sở để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quy định hỗ trợ kinh phí cho các chức danh trên.

Ngọc Khuê
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.